Znaki certyfikujące UE

23-03-2018

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego wprowadziło istotne zmiany w zakresie procedury rejestracji znaków UE, w systemie opłat za znaki towarowe oraz nowy typ znaków towarowych – znaki certyfikujące UE.

Nowe przepisy w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej.obowiązują od października 2017 r.

Unijny znak certyfikujący - nowy rodzaj znaków towarowych pozwala odróżnić certyfikowane przez właściciela towary lub usługi pod względem materiału, sposobu produkcji, świadczenia usług, jakości lub innych właściwości. Celem wprowadzonych zmian jest zagwarantowanie, że towar czy usługa odznacza się charakterystycznymi cechami oraz określoną jakością. Produkt oznaczony takim znakiem potwierdza zgodność ze standardami określonymi w regulaminie. Właściciel znaku certyfikującego podlega kontroli w zakresie sposobu i jakości wytwarzania produktów lub świadczenia usług.

Chcąc zgłosić unijny znak jako certyfikowany, należy do zgłoszenia rejestracji znaku towarowego dołączyć oświadczenie o tym, że zgłasza się znak certyfikujący UE. Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną, obejmującego jedną klasę towarową wynosi 1500 euro. Zgłaszający musi w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia dostarczyć regulamin, określający zasady używania znaku, który musi zawierać:

  • wykaz osób uprawnionych do posługiwania się znakiem,
  • opis charakterystycznych cech certyfikowanych towarów i usług,
  • sposoby badania tych właściwości,
  • warunki używania znaku certyfikującego, w tym sankcje,
  • sposoby nadzorowania stosowane przez właściciela znaku certyfikującego.

Nowe oznaczenia, jak oceniają jego pomysłodawcy, będą atrakcyjne dla przedsiębiorców z wielu branż, np. dla twórców aplikacji na smartfony, oprogramowania komputerowego, lub firm fonograficznych.

Unijne rozporządzenie znosi także obowiązek przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej, dzięki czemu rejestracja znaków nietypowych ma być znaczenie łatwiejsza. Oznacza to, że dany znak może zostać przedstawiony w dowolnej formie, przy zastosowaniu ogólnie dostępnej technologii, byleby sposób jego wyrażenia był jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny.

Szczegółowe informacje związane z tematem znaków certyfikujących są dostępne na stronie internetowej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ośrodek Informacji Patentowej przy Bibliotece PŁ także udziela informacji w tym zakresie.