Ze sportową wizytą

18-06-2018

W Politechnice Łódzkiej gościli prezydent Węgierskiej Federacji Sportu Akademickiego Adam Kiss oraz prezydent Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego Adam Roczek. Wizyta była efektem współpracy polskich i węgierskich federacji sportowych, która w ostatnim okresie zaowocowała porozumieniem na rzecz organizacji Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich - EUSA Universities Games.

Przyjazd do Polski był związany z zaproszeniem jakie zostało wspólnie skierowane przez prezesa Zarządu Głównego AZS prof. Alojzego Nowaka oraz rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka. Wizyta odbyła się w przeddzień XXVII Zjazdu Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie.

Prezydenci Kiss i Roczek zwiedzili Zatokę Sportu PŁ, która prawdopodobnie będzie areną rozgrywek w kilku dyscyplinach sportowych EUSA Games. W czasie pobytu w Łodzi prezydent Kiss spotkał się z prorektorem ds. nauki prof. Ireneuszem Zbicińskim, który dziękując za dotychczasową współpracę, jednocześnie nakreślił perspektywę realizacji nowych międzynarodowych projektów.

 

Członkowie Honorowi AZS, w środku prof. Piotr Kula Członkowie Honorowi AZS, w środku prof. Piotr Kula

foto: Joanna Jagielska

Zjazd AZS

Krajowy Zjazdu Akademickiego Związku Sportowego, który odbył się w Warszawie podsumował dwuletnią kadencję ustępujących władz stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Głównego AZS ponownie został Alojzy Nowak. W nowo wybranych władzach są też przedstawiciele Klubu Uczelnianego AZS PŁ. Na kolejną kadencję zostali wybrani: Przemysław Jagielski do Zarządu Głównego oraz Tomasz Stefaniak do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Zjazd AZS nadał godność Członka Honorowego byłemu prorektorowi prof. Piotrowi Kuli, który był w czasach studenckich prezesem KU AZS PŁ, a później pełnił przez wiele lat funkcję prezesa Organizacji Środowiskowej AZS Łódź. Wyróżniony został również KU AZS PŁ za wkład w budowanie pozycji Polski w światowym sporcie akademickim poprzez organizację zawodów cyklu Akademickich Mistrzostw Świata i Akademickich Mistrzostw Europy. Prezydent Adam Kiss został uhonorowany specjalną plakietką Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego.