Zaprojektowały „Dom Jutra”

06-02-2018

Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska - studentki architektury zostały laureatkami konkursu Dom Jutra. Model Budownictwa Dostępnego.

Studentki z Politechniki Łódzkiej zdobyły pierwszą nagrodę w kategorii Osiedle społeczności jutra. Do konkursu zgłosiło się aż 160 studentów lub grup projektowych. Prace były ocenianie w czterech kategoriach: Osiedle społeczności jutra, Modelowy dom i mieszkanie, Technologie przyszłości, Budowanie społeczności w erze informacyjnej.

- Punktem wyjścia do rozważań projektowych miała być analiza czynników, które wpływają lub wpłyną na środowisko mieszkaniowe w naszym kraju. Jest ich całe spektrum, znaczenie mają zarówno zmiany zachodzące w społeczeństwie, jak i te środowiskowe, gospodarcze, urbanistyczne, technologiczne, nowe formy komunikacji, czy mobilności - wyjaśnia zasady konkursu Aleksandra Kozłowska. - Stąd przewrotna nazwa naszego projektu: - O tym, że "mieszkalnictwo" to za mało - Historia osiedla szytego na miarę.

Konkurs Dom Jutra był zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i spółkę BGK Nieruchomości, w związku z programem Mieszkanie Plus.

Studentki Politechniki Łódzkiej w swoim projekcie odwołały się do Łodzi i jej historycznych terenów pofabrycznych. Ich zdaniem, poza samym mieszkaniem, ważne jest jego otoczenie, nie tylko bliskość sklepów, ale także terenów rekreacyjnych sprzyjających międzypokoleniowej integracji.

Autorki przeanalizowały jak zmieniają się w ciągu życia potrzeby człowieka, a wnioski połączyły z analizą zagadnień wymaganych w konkursie, takich jak dostępność urbanistyczna, architektoniczna, technologiczna oraz informacyjna. Powstał projekt uznany przez Jury konkursowe za zwycięski. - Problemy środowiska mieszkaniowego dotykają nas wszystkich, priorytetem dla architektów i urbanistów powinno być uporanie się z nimi - mówią laureatki konkursu z PŁ.

Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska są studentkami pierwszego roku studiów drugiego stopnia architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mają już za sobą udział w kilku konkursach ogólnopolskich i wystawach, w których były nagradzane: w studenckim konkursie Cembrit BOLD III oraz w konkursie Łódzkie Ściany. Brały też udział w konkursie na opracowanie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Kolumny od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów, czy opracowanie koncepcji aranżacji sklepów Rossmann w standardzie LUX.