Wystąpienie rektora

02-06-2017

Przemówienie rektora prof. Sławomira Wiaka wygłoszone w czasie uroczystego posiedzenia Senatu nawiązywało do zbliżających się wydarzeń, prowadzonych i planowanych inwestycji, współpracy krajowej i zagranicznej oraz sukcesów pracowników i studentów.

Rektor Wiak z dumą mówił o Łodzi Akademickiej, która wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowała konferencję programową poprzedzającą Narodowy Kongres Nauki. - Jestem zaszczycony, że w imieniu środowiska akademickiego naszego miasta jutro otworzę to wydarzenie, w którym wezmą udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele uczelni z całej Polski oraz międzynarodowi eksperci. W czasie konferencji programowej będziemy dyskutować o istotnej kwestii finansowania nauki i szkolnictwa wyższego.

Rok 2017 to czas jubileuszy kilku jednostek PŁ. 70-lecie obchodzi Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, a 25-lecie świętują: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Jubileusz 10 lat mija od utworzenia Publicznego LO Politechniki Łódzkiej. - Okazją do wspólnego celebrowania będzie piknik rodzinny, który odbędzie się 9 czerwca w kampusie PŁ – zapraszał rektor.

Inwestycje

Fragment przemówienia poświęcony inwestycjom rektor rozpoczął od Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Zatoka Sportu, które będzie otwarte od nowego roku akademickiego 2017/2018. (Więcej na ten temat w artykule "Urodziny PŁ")

Nawiązując do remontu rektoratu PŁ, willi Reinholda Richtera zniszczonej w wyniku ubiegłorocznego pożaru, rektor powiedział - Głęboko leży nam na sercu, by zabytek odzyskał dawny blask i mógł zdobić nasz kampus przez kolejne lata. Kiedy tylko stało się to możliwe, przystąpiliśmy do prac naprawczych. W tej chwili trwa etap odbudowy dachu. Szacujemy, że cały remont zajmie co najmniej dwa lata.

Prof. Wiak wspomniał też o inwestycji planowanej z myślą o innowacyjnym kształceniu - Z satysfakcją mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy przygotowania nad zapowiadaną przeze mnie Studencką Strefą Nauki, Techniki i Sztuki. Celem projektu jest zapewnienie unikatowego w skali kraju wsparcia infrastrukturalnego dla różnorodnych form twórczych i aktywności studentów oraz doktorantów w obszarach nauki, innowacji, biznesu, sztuki, kultury oraz ich indywidualnego i społecznego rozwoju. Powstaje kreatywna przestrzeń potęgująca możliwości studentów. Moją ambicją jest, by to miejsce stało się kuźnią i kopalnią talentów.

Sukcesy studentów

Ta część przemówienia była dobrą okazją do przypomnienia wybranych sukcesów studentów. Rektor mówił między innymi o łaziku marsjańskim stworzonym przez drużynę Raptors nagrodzoną Łódzkie Eureka 2017 oraz o Lodz Solar Team i budowanych przez zespół bolidach Eagle One i Eagle Two napędzanych energią słoneczną.

Patenty

Rektor podkreślił, że jest wiele powodów do dumy z działalności naukowo-badawczej prowadzonej w uczelni. - Politechnika Łódzka znajduje się w czołówce uczelni pod względem liczby zgłoszonych oraz udzielonych praw na wynalazki i wzory użytkowe. Jak podał Urząd Patentowy, w latach 2008-2016 otrzymaliśmy 532 patenty, znajdując się tym samym na trzecim miejscu w Polsce. W tym samym okresie zgłosiliśmy 680 wynalazków i wzorów użytkowych, co uplasowało nas na czwartym miejscu w kraju. To dowód na to, że nasi uczeni tworzą z myślą o społeczeństwie, aby poprawiać jakość naszego życia.

Współpraca z otoczeniem

Ważna dla rozwoju uczelni współpraca z otoczeniem rozszerzyła się o nowych partnerów. Uczelnia podpisała ostatnio umowy m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z firmą Kronsberg Automotiv Pruszków, z Grupą Tubądzin oraz rozszerzającą współpracę z Veolią Energia Łódź. Rektor mówił - Możemy szczycić się faktem, że pracodawcy z regionu łódzkiego najlepiej spośród szkół wyższych oceniają właśnie Politechnikę Łódzką. Jesteśmy zapleczem technologicznym oraz ośrodkiem kształcenia kadr dla przemysłu. Stale rozwijamy ofertę edukacyjną dopasowując ją do zmieniających się wymogów rynku pracy. Poszerzamy ofertę praktyk i staży dla naszych studentów, stwarzając im możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze w czasie studiów.

Politechnika Łódzka to także pożądany partner do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Tu rektor wskazał prowadzone w konsorcjach projekty „Inkubator Innowacyjności +” oraz „Innowacyjne włókiennictwo 2020+”. Politechnika Łódzka umacnia też swoją renomę na arenie międzynarodowej. - Nawiązujemy współpracę w skali globalnej – mówił prof. Wiak - Jesteśmy sygnatariuszami polsko-chińskiego konsorcjum uniwersyteckiego oraz liderem polsko-niemieckiego konsorcjum, które zawarło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Innowacyjne urządzenia do zintensyfikowanego usuwania CO2 z gazów odlotowych” Jednym ze strategicznych kierunków współpracy międzynarodowej jest Ukraina. Z satysfakcją mogę podzielić się dziś z Państwem informacją, że tworzymy na Politechnice Łódzkiej Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM). Jednym z jego istotnych komponentów będzie Centrum Współpracy Naukowej i Kulturalnej ze Wschodem. Będzie to miejsce dialogu, zacieśniania współpracy i kreowania nowych obszarów działania między Polską a krajami wschodu.

Dla Łodzi i regionu

Politechnika ma też istotne znaczenie w rozwoju Łodzi i regionu. Rektor mówił - Wspólnie zabiegamy o możliwość zorganizowania w Łodzi wystawy EXPO 2022. W kontekście tej imprezy organizujemy seminarium autonomicznych pojazdów elektrycznych. Dla Politechniki Łódzkiej szczególnie bliski jest proponowany temat tego wydarzenia – rewitalizacja miast. Dostrzegamy wagę i znaczenie tego problemu, dlatego od nowego roku akademickiego, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim oraz Urzędem Miasta, uruchamiamy pierwszy w Polsce taki kierunek studiów. Politechnika w najbliższej rekrutacji ma inne nowości - Uruchamiamy jeszcze dwa inne innowacyjne kierunki: inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz prowadzone w języku angielskim – biomateriały inspirowane naturą – informował rektor.

W przemówieniu prof. Wiak zwracał też uwagę słuchaczy na działania klastra ICT Polska Centralna, do którego na zaproszenie PŁ dołączył Uniwersytet Łódzki oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Jak podkreślał - Dzięki podjętym działaniom Klaster integruje najważniejsze uczelnie w regionie kształcące informatyków i największych przedsiębiorców w branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Jest coraz bardziej liczącą się marką również w skali ogólnopolskiej. ICT Polska Centralna Klaster intensyfikuje swoje działania w zakresie konsolidacji łódzkiej branży ICT, dążąc do uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Kończąc przemówienie rektor prof. Wiak powiedział

- Urodziny naszej Alma Mater są doskonałą okazją do podsumowań oraz do wyróżnienia najlepszych spośród nas. Doceniając i podziwiając potencjał pracowników oraz studentów naszej uczelni, z nieskrywaną radością wręczę dziś nagrody. Ich liczba oraz stojące za nimi uzasadnienia są kolejnym dowodem na najwyższe standardy prac badawczych obowiązujące na PŁ. Poznamy dziś laureatów licznych nagród studenckich oraz Nagród Rektora. Już teraz wyróżnionym serdecznie gratuluję, ale słowa wdzięczności i uznania kieruję do wszystkich pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych oraz każdego studenta Politechniki Łódzkiej.