Wyróżnienia dla pracowników i studentów

15-11-2017

Była to uroczystość szczególna dla tych, których zaangażowanie w pracę i twórcza pasja zostały docenione.

Dla władz PŁ było to także wydarzenie dużej wagi. Jak powiedział rektor prof. Sławomir Wiak

- Czas i zaangażowanie, które poświęcają Państwo Politechnice, przyczyniają się do rozwoju uczelni, a w szerszym aspekcie także nauki i kształcenia.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu cztery osoby zostały odznaczone Srebrnym Krzyżem Zasługi, a 19 pracownikom wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Kolejnych 45 osób otrzymało Medale za Długoletnią Służbę, w tym 16 Medal Złoty, 11 Medal Srebrny i 18 Medal Brązowy. Odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej wyróżniono 27 osób.

Po raz pierwszy w historii uczelni zostały wręczone Medale za Zasługi dla Tradycji Politechniki Łódzkiej. Otrzymało je 13 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Muzeum PŁ oraz pielęgnowania pamięci o początkach uczelni i jej rozwoju.

Politechnika Łódzka doceniła także studentów, którzy są na początku swojej drogi, a już odnoszą naukowe sukcesy. 14 najlepszym zostało wręczone wyróżnienie Student Roku. Swoje nagrody przyznała też Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Uczelniana Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Politechniki Łódzkiej dla trzech prac dyplomowych absolwentów Politechniki Łódzkiej.

Srebrne Krzyże Zasługi: 

mgr inż. Andrzej Bednarek, prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal, dr inż. Tadeusz Wilczyński, doc. dr inż. Bogdan Żółtowski

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

Hanna Bąkowska, prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, Jacek Czerkawski, mgr Zofia Dorada, dr hab. inż. Longin Horodko, mgr inż. Mirosława Księżopolska, dr hab. Michał Marczak – prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, dr Mariusz Panak, mgr inż. Marek Pietrzykowski, prof. dr hab. Bogdan Przeradzki, dr inż. Magdalena Sikora, dr inż. Andrzej Wędzik, dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – prof. nadzw., mgr Elżbieta Witkowska, mgr inż. Paweł Wojciechowski

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

mgr inż. Wojciech Gabryjelski, dr inż. Rafał Grzybowski, dr hab. inż. Renata Kotynia – prof. nadzw., dr inż. Elżbieta Kuśmierek, mgr inż. Grzegorz Lisowski, dr inż. Michał Morawski, dr inż. Andrzej Oziemski, dr hab. inż. Marek Solecki, dr inż. Janusz Tomaszewski, dr inż. Alicja Wołoszyn, dr inż. Rafał Zawiślak

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

dr inż. Wojciech Bieniecki, dr hab. inż. Radosław Bonikowski, dr inż. Adam Chudecki, dr hab. Marek Galewski – prof. nadzw., dr Małgorzata Jędrzejczak, dr inż. Marcin Lebioda, dr inż. Dariusz Makowski, dr Monika Malinowska-Olszowy, dr hab. inż. Adam Niewiadomski – prof. nadzw. , dr hab. Radosław Podsiadły – prof. nadzw., dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda, mgr inż. Przemysław Rek, dr inż. Bartosz Sakowicz, dr inż. Artur Sierszeń, dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, dr inż. Łukasz Starzak, dr Maciej Szczepańczyk, dr inż. Mariusz Tomczyk

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

dr hab. inż. Maciej Boguń – prof. nadzw., doc. dr inż. Adam Bryszewski, dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski – prof. nadzw., dr hab. inż. Anna Diowksz, dr inż. Jarosław Kaczor, dr inż. Rafał Kiełbik, dr hab. Katarzyna Klemm, prof. dr hab. inż. Leszek Klimek, dr hab. inż. Ireneusz Kocemba, dr hab. inż. Marcin Kozanecki, dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska, dr Rafał Ledzion, dr inż. Rozmysław Mieński, prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk, prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal, dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, dr inż. Andrzej Romanowski, dr hab. inż. Jacek Tomasz Sawicki

Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”:

osoby z PŁ - dr hab. Artur Bartoszewicz – prof. nadzw., mgr inż. Andrzej Bednarek, dr inż. Krzysztof Kaczmarek, dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk, dr inż. Barbara Kozłowska, dr inż. Elżbieta Leśniak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik, prof. dr hab. Lesław Miśkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski, dr inż. Maria Plocek, dr hab. Piotr Polanowski, dr hab. inż. Jolanta Prywer – prof. nadzw., Jan Sękowski, dr hab. inż. Tadeusz Urban – prof. nadzw., dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz

spoza PŁ: mgr inż. Hieronim Burchardt, Prezes firmy JHJ Sp. z o.o., mgr inż. Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Techniczno–Produkcyjnego Krajowej Spółki Cukrowej S.A., mgr inż. Przemysław Kopeć, Kierownik Zakładu Dakri Dystrybucja Sp. z o.o., Łódź, mgr inż. Wojciech Kosakowski, Dyrektor ds. Technicznych, Polmos Żyrardów, Tadeusz Krajewski, +właściciel Młyna Kruszynek w Kruszynku, dr inż. Anna Kunert, Firma Spectro-Lab, Honorata Lisowska, Kierownik Działu Sterowania Jakością w firmie „Polifarb–Łódź”, Arkadiusz Łaszkiewicz, Dyrektor firmy Młyn Zbożowy Jerzy Łaszkiewicz i Synowie Sp.j., Szadek, Włodzimierz Mroczek, Dyrektor Oddziału Przemysłu Spożywczego Brenntag Polska Sp.z o.o., Zgierz, dr inż. Jacek Olczak, Dyrektor ds. Chemii i Członek Zarządu firmy OncoArendi Therapeutics, Warszawa, prof. dr hab. Józef Piotrowski, współzałożyciel i Dyrektor ds. rozwoju Firmy VIGO System S.A., Ożarów Mazowiecki, prof. Andreas Waag, Dyrektor Institute of Semiconductor Technology (IHT) w Technical University of Braunschweig (TUBS), Niemcy

Medal „Za zasługi dla tradycji Politechniki Łódzkiej”:

Urszula Cywińska, dr nauk medycznych Barbara Tarocińska, Ewa Płonka, prof. Jan Krysiński, prof. Janusz Turowski, dr Andrzej Werner, prof. Jadwiga Wilska-Jeszke, Teresa Grocholewicz, Krystyna Jarno, prof. Wiesław Kaniewski, prof. Donat Lewandowski, prof. Władysław Pękala, dr Józef Kasprzycki.

Nagrody ŁRF SN-T NOT oraz Rada Uczelniana FSN-T NOT Politechniki Łódzkiej:

Nagroda główna: mgr inż. Mariusz Matusiak, I wyróżnienie: mgr inż. Andrzej Jaśkiewicz, II wyróżnienie mgr inż. Piotr Zieliński 

Student Roku 2016/2017

Karolina Przybyszewska, Piotr Duleba, Marek Moczulski, Anna Hasiak, Łukasz Biegała, Agata Bednarowicz, Łukasz Maślanka, Katarzyna Telega, Dawid Kowalczyk, Kaja Łapińska, Magdalena Kozal, Adrianna Augustyniak, Joanna Zimna, Aleksandra Winerowicz