Wyróżnieni przez SPWIR

27-10-2017

Dwóch naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało w czasie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 Medale Honorowe SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.

W czasie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 zostały wręczone Medale Honorowe SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Co roku Krajowa Rada SPWiR nadaje to prestiżowe wyróżnienie kilkunastu osobom, których innowacyjne osiągnięcia są wybitne oraz szczególnie ważne dla rozwoju i postępu.

W tym roku Kawalerami Medalu zostało dwóch naukowców z Politechniki Łódzkiej. Prof. Stanisław Bielecki został wyróżniony za całokształt innowacyjnej działalności naukowo-badawczej. Dr hab. inż. Jacek Sawicki otrzymał Medal za osiągnięcia wynalazcze w dziedzinie kształtowania technologicznej warstwy wierzchniej nowoczesnymi metodami obróbki cieplno–chemicznej. Obaj laureaci są autorami rozwiązań nagrodzonych na IWIS 2017.

Medal nadawany od 1999 roku przez SPWiR upamiętnia inż. Tadeusza Sendzimira (1894-1989), wynalazcę o światowym uznaniu i sławie, twórcę nowoczesnej technologii w zakresie plastycznej przeróbki i ochrony przeciwkorozyjnej metali, autora 73 patentów.