Wyniki międzynarodowych rankingów dziedzinowych

02-07-2020

29 czerwca opublikowano wyniki dwóch rankingów dziedzinowych - Rankingu Szanghajskiego, który uchodzi za najbardziej prestiżowy ranking międzynarodowy oraz rosyjskiego rankingu Round University Ranking, w którym PŁ wystartowała w tym roku po raz pierwszy.

Ranking Szanghajski

W dziedzinowym Rankingu Szanghajskim Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w dwóch dyscyplinach – biotechnologii oraz inżynierii mechanicznej. W dyscyplinie biotechnologia w rankingu uwzględniono 500 uniwersytetów, w tym tylko 2 polskie uczelnie – Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Warszawski (miejsca w przedziale 401 – 500).

W dyscyplinie inżynieria mechaniczna sklasyfikowano 400 uniwersytetów, w tym aż 8 polskich uczelni. Najwyżej uplasowała się Politechnika Warszawska (miejsce w przedziale 201 – 300). Pozostałym uczelniom przypadły miejsca w przedziale 301 – 400. Oprócz PŁ sklasyfikowano tutaj także Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Politechniki: Wrocławską, Śląską, Poznańską, Krakowską i Rzeszowską.

W tegorocznej edycji sklasyfikowano ponad 1800 uczelni z 90 krajów. Uwzględniono 54 dyscypliny z obszarów: Natural sciences, Engineering, Life sciences, Medical sciences, Social sciences. W rankingu niezmiennie królują uniwersytety amerykańskie, które zajęły pierwsze miejsce aż 31 razy. W 11 dyscyplinach najlepsze okazały się uniwersytety chińskie, a w 9 - uczelnie europejskie. Pierwsze miejsca w pozostałych 3 dyscyplinach należą do uczelni z Singapuru. Niezmiennie najwyżej notowany jest Harvard University, któremu korona przypadła aż w 14 dyscyplinach. Tuż za nim plasuje się Massachusetts Institute of Technology (MIT) z pierwszym miejscem na podium w 6 dyscyplinach.

W sierpniu opublikowane zostaną wyniki instytucjonalnego rankingu szanghajskiego, które w świecie akademickim zawsze budzą duże emocje. Politechnika Łódzka została uwzględniona w tej klasyfikacji tylko raz – w 2018 roku.

Ranking Szanghajski uchodzi za najbardziej rozpoznawalny i prestiżowy ranking międzynarodowy. Opiera się na stosunkowo niewielkiej liczbie wskaźników, wśród których uwzględnia się m.in.: liczbę laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa wśród absolwentów i pracowników uczelni, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni. Z uwagi na przyznaną Oldze Tokarczuk Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury można w tym roku spodziewać się wzrostu pozycji Uniwersytetu Warszawskiego w rankingu.

Więcej informacji o dziedzinowym rankingu szanghajskim: http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/

 

RUR Subject Rankings

W rosyjskim rankingu dziedzinowym RUR Subject Rankings 2020 Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w 2 spośród 6 obszarów dziedzinowych - Natural Sciences i Technical Sciences, ale wciąż nie opublikowano jeszcze wyników dla wszystkich obszarów uwzględnionych przez twórców tego rankingu.

W rankingu Natural Sciences uwzględniono 711 uniwersytetów, w tym 6 polskich uczelni. Najlepiej wypadł Uniwersytet Warszawski (246 miejsce) i Uniwersytet Jagielloński (314 miejsce). W TOP 500 znalazła się jeszcze Politechnika Warszawska (494 miejsce). Politechnika Łódzka została sklasyfikowana na 601 pozycji wyprzedzając Uniwersytet Łódzki (605 miejsce) i Politechnikę Gdańską (621 miejsce). Miejsca na podium w tym obszarze przypadły uczelniom amerykańskim: Stanford University, Princeton University, California Institute of Technology.

W rankingu Technical Sciences sklasyfikowano 757 uczelni, w tym 4 uczelnie z Polski – Uniwersytet Warszawski (197 miejsce), Politechnikę Warszawską (396 miejsce), Politechnikę Łódzką (525 miejsce) i Politechnikę Gdańską (533 miejsce). Pierwsze i trzecie miejsca na podium przypadły uczelniom brytyjskim: University of Oxford i University of Cambridge, na miejscu drugim uplasował się California Institute of Technology.

 

Więcej informacji o zestawieniach dziedzinowych:

https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html#world-natural-2020

https://roundranking.com/ranking/subject-rankings.html#world-technical-2020