Wynalazki nagrodzone na targach

05-07-2017

Pięć rozwiązań z Politechniki Łódzkiej otrzymało medale na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

Tegoroczne targi INTARG zgromadziły ponad 170 wynalazków z 18 krajów świata. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaprezentowano innowacyjne produkty, technologie oraz usługi z różnych branż i dziedzin.

W ostatnim rankingu Uczelni Akademickich przygotowanym przez Perspektywy Politechnika Łódzka w kategorii innowacyjność zajęła 4. miejsce w Polsce. Medale zdobyte na kolejnej imprezie poświęconej promocji nowoczesnych technologii potwierdzają silną pozycję naukowców naszej uczelni w tworzeniu nowych rozwiązań dla gospodarki i społeczeństwa.

Politechnika Łódzka otrzymała złote medale za:

  • Tekstroniczny system do pomiaru parametrów fizjologicznych w szczególności do wykrywania bezdechu sennego – Antychrapek

(twórcy: Michał Frydrysiak, Łukasz Tęsiorowski, Emilia Frydrysiak),

  • Biotekstroniczny system do profilaktyki i leczenia zapaleń dolnych dróg moczowych

(twórcy: Emilia Frydrysiak, Krzysztof Śmigielski, Michał Frydrysiak),

  • Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej

(twórcy: Jacek Sawicki, Robert Olbrycht, Paulina Byczkowska, Antoni Rzepkowski).

O dwóch pierwszych rozwiązaniach piszemy w artykule Systemy dla poprawy zdrowia, trzecie było już zaprezentowane w ŻU 140.

Srebrnymi medalami nagrodzono:

  • Ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe

(twórcy: Michał Panasiuk, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Adam Niewola, Mateusz Szaniewski),

  • Mieszanka celulozowa do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju okrągłym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie

(twórcy: Jacek Sawicki, Zbigniew Zawieja).

O tych rozwiązaniach ŻU informowało w numerach 139 oraz 140.