Wynalazki na medal

26-04-2017

Wynalazki naukowców z Politechniki Łódzkiej zostały nagrodzone złotymi medalami na wystawie w Genewie.

Na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions” 720 wystawców z 40 krajów zaprezentowało około 1000 innowacyjnych rozwiązań. W wystawie uczestniczył Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dzięki któremu na stoisku promowano dwa rozwiązania opracowane w Politechnice Łódzkiej. Oba zostały nagrodzone Złotym Medalem.

Kontrola jakości on-line

Złoty medal otrzymał Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej opracowany wspólnie przez Instytut Inżynierii Materiałowej oraz Instytut Elektroniki. Twórcami są: dr hab. inż. Jacek Sawicki, dr inż. Robert Olbrycht, mgr inż. Paulina Byczkowska i mgr inż. Antoni Rzepkowski. Rozwiązanie jest chronione europejskim zgłoszeniem patentowym i znajduje się w fazie komercjalizacji. Twórcy wynalazku podkreślają, że na rynku branżowym brak jest rozwiązań pozwalających w trakcie obróbki strumieniowo- ściernej na kontrolę powierzchni. Dotychczas jest to możliwe po zakończonym procesie oczyszczania powierzchni. 

Technologia ta została także zaprezentowana w strefie SciTech Poland podczas Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2017.

Optomechatroniczna bieżąca kontrola jakości polega na tym, że fragment powierzchni poddawanej obróbce strumieniowo-ściernej poddaje się w toku pracy działaniu wiązki promieniowania elektromagnetycznego. - Długość fal dobiera się doświadczalnie w relacji do warunków obróbki, takich jak rodzaj obrabianego materiału, stopień zapylenia, temperatura obróbki, wilgotność – wyjaśnia dr hab. inż. Jacek Sawicki. - Po odbiciu od obrabianej powierzchni wiązkę zawierającą obraz topografii obrobionej powierzchni poddaje się digitalizacji. Jej wyniki - w określonym znormalizowanym zakresie skali - są sygnalizowane za pomocą sygnału świetlnego, dźwiękowego lub wibracyjnego. Rejestracja wyników i lokalizacja miejsca pomiarowego odbywa się przy użyciu karty pamięci SD, Bluetooth lub Wi-Fi.

Ekologicznie i ekonomicznie

Złotym medalem nagrodzono chronione patentem opracowanie Mieszanki celulozowej do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju okrągłym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie. Wynalazek powstał w Instytucie Inżynierii Materiałowej. Jego twórcami są: dr hab. inż. Jacek Sawicki i mgr inż. Zbigniew Zawieja.

Kształtki ceramiczne stosowane do tworzenia układów wlewowych w jednorazowych piaskowych formach nie tylko zanieczyszczają masę formierską, ale są też bardzo trudne w obróbce mechanicznej i wymagają utylizacji. Poszukiwane są rozwiązania alternatywne. Istniejące na rynku mieszanki komercyjne rozwiązują problem obróbki mechanicznej, ale zawierają toksyczne oraz szkodliwe lepiszcza organiczne.

Jak podkreśla dr. hab. Jacek Sawicki

- W kontakcie z ciekłym metalem są one źródłem bardzo silnych efektów gazotwórczych, co może przekładać się na wady odlewnicze typu zagazowania lub niedolewy. Poszukiwanie alternatywnego proekologicznego materiału inżynierskiego zainspirowało nas do opracowania nowatorskiej mieszanki. Jej podstawowym składnikiem jest celuloza pochodząca z makulatury z dodatkami proekologicznych półproduktów: perlitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego i mikrosfer.

Do wytworzenia zmodyfikowanej mieszanki stosowane są półprodukty naturalne nie wydzielające po spaleniu toksycznych związków oraz pochodzące z odzysku z innych technologii.