Wyjątkowy dorobek

15-12-2017

Prof. Janusz M. Rosiak związany z PŁ przez 45 lat dał się poznać jako naukowiec niezwykle kreatywny i twórczy oraz doskonały organizator.

Prof. Rosiak w swoich badaniach łączy dziedziny chemii, fizyki, biologii i medycyny. Jako naukowiec wniósł bardzo duży wkład, w skali międzynarodowej, do wiedzy na temat oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, w tym w szczególności z układami polimerowymi.

Wynalazca

Prowadził badania podstawowe, ale także opracował nowe w skali światowej biomateriały i wdrożył je do produkcji przemysłowej. Opracowana przez niego nowatorska technologia wytwarzania opatrunków hydrożelowych została opatentowana i jest produkowana w wielu krajach. W Polsce skala ich produkcji przekracza obecnie milion sztuk rocznie.

Wśród wielu wynalazków opracowanych przez prof. Rosiaka 28 jest chronionych patentami. Są to m.in.: układy do indukcji porodu i do leczenia raka endometrium, metody wytwarzania hybrydowych organów, materiały do inżynierii tkankowej i do inżynierii warstw komórkowych, trójwymiarowe matryce do hodowania tkanki nerwowej, układy do regeneracji nerwów obwodowych, trójwymiarowe dozymetry żelowe do mapowania dawek w radioterapii, nowe sposoby wytwarzania nanożeli i wiele innych. Badania te były realizowane m.in. w ramach V, VI i VII programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Centrum Doskonałości Zastosowania Laserów i Biomateriałów w Medycynie, powołanego przy PŁ w roku 2000 przez Ministra Nauki.

Już gratulacje, a nagroda jeszcze nie odebrana. Już gratulacje, a nagroda jeszcze nie odebrana.

foto: Robert Olejnik

Mentor

Prof. Rosiak opublikował 136 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej, które były cytowane ponad 3000 razy, a ich indeks Hirscha wynosi 30 (bez autocytowań). Wypromował 12 doktorów, z których 3 uzyskało już habilitacje i pracuje w Politechnice Łódzkiej, a kolejnych dwóch jest profesorami na uniwersytetach USA i Japonii.

Szczególnie aktywna jest też współpraca prof. Rosiaka z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Kierowane przez niego laboratorium było jednym z wiodących ośrodków kształcenia kadr naukowych i technicznych na rzecz tej Agencji. 25 naukowców z całego świata przebywało na wielomiesięcznych stażach naukowych w tym laboratorium, a prof. Rosiak wykonał na zlecenie Agencji ponad 30 misji technicznych w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Doceniany w świecie

Kierowany przez prof. Rosiaka zespół był członkiem konsorcjum, które w 2015 roku zdobyło prestiżową nagrodę Prix Galien Polska za najlepsze rozwiązanie (Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka) w dziedzinie wynalazków dla medycyny i farmacji. W roku 2016 za wkład w światowy rozwój chemii i technologii radiacyjnej polimerów prof. Rosiak został nominowany do najważniejszej nagrody w dziedzinie technologii radiacyjnych – International Irradiation Association Award.