Wyjątkowe wyróżnianie dla prof. Jana Krysińskiego

05-02-2018

Prof. Jan Krysiński otrzymał Wybitną Gwiazdę, specjalne wyróżnienie w pierwszej edycji Nagrody Akademickiej Gwiazdy Internacjonalizacji.

 

Nagroda Gwiazdy Internacjonalizacji honoruje i promuje osoby mające wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich uczelni. Jest przyznawana w ramach programu Study in Poland zainicjowanego przez Waldemara Siwińskiego prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jury przyznało 6 nagród, w tym specjalną - Wybitna Gwiazda, za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia, której laureatem został prof. Krysiński. Czterokrotny rektor PŁ był inicjatorem powstania na uczelni Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), które działa już ponad 25 lat. Dziś prof. Krysiński dumny jest z tego, że kształci się tutaj 1200 studentów, a IFE stało się jednostką powszechnie znaną w kraju i za granicą i z wielkim powodzeniem realizującą internacjonalizację studiów. W budynku słychać rozmowy nie tylko w wykładowym języku angielskim i francuskim, ale w wielu innych, bo rocznie w ramach programu Erasmus przyjeżdża ok. 500 osób.

Prof. Jan Krysiński otrzymuje nagrodę z rąk przewodniczącego KRASP, prof. Jana Szmidta Prof. Jan Krysiński otrzymuje nagrodę z rąk przewodniczącego KRASP, prof. Jana Szmidta

Jak wspomina prof. Krysiński – Internacjonalizacja studiów zaprzątała moją uwagę już w końcu lat 70. kiedy mogłem się temu przyjrzeć podczas pracy na Uniwersytecie Paryż 6. Moje szerokie kontakty ze szkołami francuskimi pomogły w zainicjowaniu wymiany studenckiej ze słynną szkołą Arts et Metiers i z Ecole d’Ingenieur de Marseille. Było to zdobywanie doświadczeń przed nadejściem w początku lat 90. ubiegłego wieku  przedakcesyjnego programu Tempus. Tutaj spotkaliśmy się z wielkim zaangażowaniem Uniwersytetu Auvergne z Clermont-Ferrand, z którym wymienialiśmy studentów w ramach 2 projektów Tempus. W grudniu 1990 roku wybrany zostałem na rektora PŁ. W styczniu 1991 udzieliłam wywiadu Życiu Uczelni, gdzie powiedziałem, że marzy mi się aby w korytarzach politechniki słychać było języki obce. W 1992 roku z mojej inicjatywy Senat PŁ powołał Centrum Kształcenia Międzynarodowego, zwane popularnie IFE. Bardzo pomagał mi w opracowaniu procedur organizacyjnych IFE  mój prorektor prof. Janusz Turowski. Wielką rolę w rozwoju IFE odegrał od początku istnienia tej jednostki jej dyrektor doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski. Mam wielka satysfakcję, że ziarno zasiane 25 lat temu wydało piękne plony. IFE stało się magnesem przyciągającym obcokrajowców. Pod względem międzynarodowej wymiany studentów Politechnika Łódzka zajmuje czołowe miejsce wśród polskich uczelni.

Nagroda Akademicka Gwiazdy Internacjonalizacji została objęta honorowym patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jana Szmidta.

Gala pierwszej edycji Nagrody odbyła się w Gliwicach, podczas konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2018.