Wychowankowie PŁ w Alchemium

29-09-2022

W audytorium im. prof. Tadeusza Paryjczaka 23 września spotkali się wychowankowie Politechniki Łódzkiej na VI Krajowym Zjeździe. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, jak zawsze połączony z serią wykładów mówiących o osiągnięciach uczelni i ze spotkaniem towarzyskim. Gospodarzami uroczystości byli prezes Stowarzyszenia Wychowanków PŁ dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ i rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

 

 

VI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej odbył się po trudnym okresie pandemii. W ciągu minionych dwóch lat Stowarzyszenie pracowało, spełniając wszystkie statutowe obowiązki, ale tradycyjnych corocznych sesji nie mogło być, a zebrania Zarządu przez pewien czas odbywały się zdalnie. Znalazło to odbicie w sprawozdaniach z minionej kadencji.

Nowy-stary przewodniczący dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ Nowy-stary przewodniczący dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ

foto: Ewa Chojnacka

Gościem zjazdu była prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która jest również członkiem Stowarzyszenia. W krótkim, bardzo serdecznym wystąpieniu zwróciła się do zebranych – Nasze miasto potrzebuje waszej wiedzy, energii i zaangażowania. Ważna jest twórcza społeczność, którą tworzycie.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik w swoim wystąpieniu mówił o rozwoju uczelni i o jej rosnącej pozycji międzynarodowej, o tym jak świetnych mamy studentów i o tym, jak uczelnia dba o studentów, pracowników i absolwentów - mamy przedszkole, Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, Liceum PŁ, Związek Emerytów i Stowarzyszenie Wychowanków, a więc uczelnia myśli o wszystkich. - Ale czy wychowankowie dbają o swoją uczelnię? – spytał rektor, nie kryjąc rozczarowania z niezadowalającej frekwencji na zjeździe.

Przewodniczący SW Jacek Szer przedstawił, co udało się zrobić podczas minionej kadencji Zarządu. Pandemia nie zakłóciła sztandarowych akcji Stowarzyszenia - wydawania Złotych Dyplomów i przyznawania nagrody Najlepszy Absolwent Roku. – Wszyscy kochamy naszą Alma Mater. Pogłębiajmy kontakty z naszymi kolegami z przemysłu. Jestem pewien, że po pandemii uda nam się zgromadzić w Stowarzyszeniu osoby, które chcą działać, mówić o PŁ i są z niej dumne – zakończył swe wystąpienie przewodniczący.

Zjazd wybrał nowe władze. Na kolejną kadencję przewodniczącym został jednomyślnie wybrany dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ. Zarząd Stowarzyszenia spośród nowego składu wybrał wiceprzewodniczących: dr inż. Piotra Górskiego i mgr. inż. Huberta Gęsiarza.

Zebraniom Stowarzyszenia Wychowanków PŁ towarzyszą zawsze prelekcje przyjmowane z dużym zainteresowaniem. Tym razem były to dwa wykłady przedstawicieli uczelni i prezentacja dokonań firmy przemysłowej:

Prof. Maria Koziołkiewicz mówiła o tym jak jelita przesyłają informacje do mózgu, a prof. Jolanta Prywer na temat kryształów w organizmach żywych. Sponsor Zjazdu, rodzinna firma ALSTAL - grupa budowlana, reprezentowana przez absolwenta PŁ Łukasza Jabłońskiego, dyrektora Oddziału Łódź zaprezentowała swoją historię, która doprowadziła ją znakomitej pozycji na rynku i realizacji dużych inwestycji w Polsce.

Ponieważ zjazd odbywał się w murach Alchemium, po obradach zebrani mogli obejrzeć nie tylko imponujące audytorium im. prof. Paryjczaka, ale docenić rozmach tej wciąż jeszcze nowej inwestycji, w której większość osób spoza PŁ była po raz pierwszy.