Wybory w ZNP

28-10-2019

Na V Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wybrano nowe władze Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

 

 

Prezesem RSzWiN na kadencję 2019-2024 wybrany został Janusz Szczerba z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wiceprezesami (tworzącymi tzw. Sekretariat Rady) zostali: Aneta Trojanowska (Uniwersytet Śląski), Cezary Czyżewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Barbara Kościelniak-Mucha - prezes ZNP w PŁ. Prezes i wiceprezesi Rady SzWiN są również członkami Zarządu Głównego ZNP oraz delegatami na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Do Komisji Rewizyjnej Rady została wybrana Małgorzata Kupczyńska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZNP w PŁ, a wiceprzewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP została Alicja Biel-Tyralska - przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w PŁ.