Wybory w NSZZ „Solidarność” PŁ

05-04-2023

W czasie marcowego posiedzenia Senatu rektor prof. Krzysztof Jóźwik powitał nową przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej dr inż. Annę Karczemską z Instytutu Maszyn Przepływowych.

Wybory do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PŁ na kadencję 2023-2028 odbyły się 16 marca 2023 roku.

dr inż. Anna Karczemska dr inż. Anna Karczemska

foto: Agnieszka Dziergowska

Dziękuję za okazane mi zaufanie i przyrzekam, że postaram się służyć pracownikom i działać na rzecz rozwoju naszej Wspólnoty Akademickiej – mówi nowa przewodnicząca i zaznacza - Solidarność to znaczy „jeden i drugi”, a nigdy „jeden przeciw drugiemu”. Rozumiem to tak, że będąc razem możemy zrobić więcej dobrego w naszym otoczeniu, współdziałając na różnych płaszczyznach i pomagając sobie nawzajem. Tego poczucia wspólnoty i bliskości z innymi osobami bardzo nam potrzeba, szczególnie po okresie pandemii i teraz - w strasznym czasie wojny w Ukrainie.

Dr inż. Anna Karczemska, mając poczucie tej potrzeby wspólnego działania mówi

- Z całego serca zapraszam do „Solidarności” tych, którzy jeszcze - lub już - nie są członkami związków zawodowych, zapraszam wszystkich do solidarności z „Solidarnością” w różnych działaniach, które będziemy podejmować.

Chciałabym w każdym tygodniu podjąć dyżury w Biurze Solidarności (budynek A28, pokój 107 i 105 tel. 42-631-39-19; 631-20-99) gdzie po wcześniejszym umówieniu wizyty moglibyśmy się spotkać przy kawie i porozmawiać na różne tematy związane z życiem naszej Uczelni. Proponuję poniedziałki w godzinach 13:00-14:00. Zapraszam również do kontaktu ze mną np. przez aplikację Teams!

Komisja Zakładowa

W wyniku wyborów w skład Komisji Zakładowej weszli pracownicy różnych jednostek Politechniki Łódzkiej: Agnieszka Dziergowska -wiceprzewodnicząca, Andrzej Obraniak - skarbnik, Kinga Stasik - sekretarz, członkowie - Jacek Sawicki, Bożena Rokita, Ewa Muszczynko, Janusz Kuliński, Michał Witaszewski, Małgorzata Polakow-Banaszkiewicz, Cezary Maj, Tomasz Olejnik, Radosław Gruska.

Komisję Rewizyjnej tworzą: Maria Kotełko, Maria Walczak i Dariusz Klimek.