Wśród ekspertów

02-12-2020

Powołany został 39-osobowy Zespół Ekspertów przy Prezydium KRASP. W jego składzie jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Celem działań Zespołu jest wspieranie aktywności komisji KRASP.