Wspomnienie: Profesor Henryk Krawczyk 1948-2017

18-09-2018

Profesor Henryk Krawczyk, znakomity naukowiec, nauczyciel akademicki i przyjaciel, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci, zmarł 18 grudnia 2017 roku.

 

 

Henryk Krawczyk urodził się w Łodzi. W 1970 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Chemii Organicznej. Stopień doktora uzyskał w roku 1976 za pracę, której promotorem był doc. dr Stanisław Musierowicz.

W latach 1979–1980 odbył staż naukowy w Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w australijskim Kensington. Tam w zespole prof. Michaela J. Gallaghera prowadził prace dotyczące wykorzystania kwasu podfosforawego w syntezie fosfacukrów. W latach 1985–1989 pracował w australijskiej firmie Nufarm na stanowisku Senior Research Chemist, gdzie prowadził badania nad syntezą pestycydów.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2001 roku, a tytuł profesora w 2010.

Profesor Henryk Krawczyk, zdjęcie zrobione w czasie uroczystości jubileuszu Wydzaiłu Chemicznego Profesor Henryk Krawczyk, zdjęcie zrobione w czasie uroczystości jubileuszu Wydzaiłu Chemicznego

Prof. Henryk Krawczyk był wychowankiem, a jednocześnie aktywnym współtwórcą łódzkiej szkoły chemii organicznych związków fosforu, bardzo dynamicznie włączając się w rozwój tej dziedziny chemii. Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmowały również syntezę asymetryczną oraz chemię związków ochrony roślin. Był współautorem ponad 60 prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wprowadził do literatury chemicznej pojęcia samokatalitycznej reakcji Michaela oraz spontanicznej reakcji Nefa.

Dużo uwagi poświęcił opracowaniu nowych metod syntezy biologicznie ważnych związków karbo- i heterocyklicznych z użyciem reagentów fosfoorganicznych jako materiałów wyjściowych.

W działalności naukowej z dużym entuzjazmem zajmował się aspektami stereochemicznymi prowadzonych syntez i zagadnieniami związanymi z kontrolą stereochemicznego wyniku reakcji.

Był również zaangażowany w działalność aplikacyjną. Jest twórcą nowej metody wytwarzania powszechnie stosowanego herbicydu glyphosate (Round-up), która pozwoliła na obniżenie kosztów produkcji o 20%. Metoda ta została odkupiona, a następnie opatentowana przez amerykańską firmę Monsanto.

Prof. Henryk Krawczyk był wspaniałym nauczycielem akademickim, a prowadzone przez niego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Wypromował trzech doktorów: Marcina Śliwińskiego (2005), Katarzynę Wąsek (2006) oraz Łukasza Albrechta (2009). Aktywnie włączał się również w prace na rzecz Politechniki Łódzkiej. Był członkiem Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Uczelnianej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich. W latach 2013-2016 pełnił rolę koordynatora kierunku Technologia chemiczna.

Henryk Krawczyk był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem, a rodzina była dla Niego zawsze na pierwszym miejscu. Zapamiętamy Go jako człowieka uśmiechniętego i bardzo życzliwego dla kolegów i współpracowników.

Był wspaniałym eksperymentatorem, dla którego działalność naukowa była misją pełnioną z ogromnym zaangażowaniem i pasją.

Profesor Henryk Krawczyk, znakomity naukowiec, nauczyciel akademicki i przyjaciel, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci, zmarł 18 grudnia 2017 roku.