Wspomnienie - Prof. dr inż. Ryszard Bodalski (1932 – 2019)

24-09-2019

Prof. Ryszard Bodalski był znakomitym naukowcem i erudytą dbającym o wszechstronny rozwój swoich współpracowników. Chemia była Jego wielką pasją, a możliwość kreowania nauki dawała mu ogromną satysfakcję. Był współtwórcą łódzkiej szkoły chemii fosforu, specjalistą z zakresu stereochemii, wspaniałym nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń chemików.

4 lutego 2019 roku zmarł w wieku 87 lat prof. Ryszard Bodalski, wybitny chemik organik zasłużony dla polskiej i światowej nauki.

Prof. Ryszard Bodalski Profesor Ryszard Bodalski

Ryszard Bodalski urodził się w 1932 r. w Wilnie. W roku 1934 rodzina przeprowadziła się do Łodzi. Tu rozpoczął naukę w Szkole Zgromadzenia Kupców, a następnie w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Aleksego Zimowskiego. Po wojnie w roku 1950 podjął studia chemiczne na Politechnice Łódzkiej. W roku 1956 rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego w macierzystej uczelni w Katedrze Syntezy Organicznej. Od roku 1970 do przejścia na emeryturę w 2002 roku pracował w Instytucie Chemii Organicznej. W latach 1973-85 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a w latach 1992-2002 dyrektora tego Instytutu. W roku 1963 obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Jan Michalski, w 1971 roku został docentem, a w 1992 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Prof. Ryszard Bodalski był znakomitym naukowcem i erudytą dbającym o wszechstronny rozwój swoich współpracowników. Chemia była Jego wielką pasją, a możliwość kreowania nauki dawała mu ogromną satysfakcję. Był współtwórcą łódzkiej szkoły chemii fosforu, specjalistą z zakresu stereochemii, wspaniałym nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń chemików. Był autorem ponad 130 prac naukowych i wypromował 8 doktorów.

Był członkiem Rad Naukowych Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, laureatem wielu nagród naukowych, w tym medalu Stanisława Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii organicznej. Współredagował wydaną przez PTChem Nomenklaturę związków organicznych, a także przewodniczył Radzie Redakcyjnej Wiadomości Chemicznych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej i Honorową Odznaką Miasta Łodzi.