Wspomnienie - Andrzej Dems (1938-1988)

15-01-2020

W trzydziestą rocznicę śmierci doc. dr. hab. Andrzeja Demsa wspominali Go uczestnicy konferencji Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles związanej z tematyką badawczą, nad którą pracował.

Andrzej Dems pochodził z rodziny o tradycjach włókienniczych, jego przodkowie tkacze osiedli w Łodzi w latach dwudziestych XIX w. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego PŁ, który ukończył w 1961 r. W czasie studiów działał w teatrach studenckich Forum oraz Pstrąg.

Doc. dr hab. inż. Andrzej Dems Doc. dr hab. inż. Andrzej Dems

Po krótkiej pracy w przemyśle, został zatrudniony w PŁ w Katedrze Chemii Fizycznej Polimerów. Z uczelnią był związany całe zawodowe życie, przerwane przedwczesną śmiercią.

Pracę doktorską obronił w roku 1968. Przebywał na stypendium zagranicznym, m.in. w Institut für Polymerenchemie in Teltow-Seehow (1971) oraz Strathclyde University w Glasgow (1973-74). W roku 1975 otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie chemii fizycznej polimerów. Za pracę habilitacyjną otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Od roku 1977 pracował na stanowisku docenta.

Działalność naukowo-badawcza doc. Andrzeja Demsa koncentrowała na metodach badania średniej masy cząsteczkowej polimerów, fizyko-chemii procesów polirekacyjnych, badaniach procesu kopolimeryzacji w roztworze oraz modyfikacji poliwęglanów. Do jego największych osiągnięć należy udział w przełomowych badaniach nad polimeryzacją roztworowo-wytrąceniową, opis matematyczny kinetyki polikondensacji oraz prace nad polikondensacją kopolimerów blokowych. Wypromował dwóch doktorów.

Doc. Andrzej Dems był prodziekanem Wydziału (1981-84), a od 1980 r. zastępcą dyrektora Instytutu Włókien Sztucznych. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Złoty Krzyż Zasługi.

Andrzej Dems miał szerokie zainteresowania, m.in. historią sztuki i literaturą science-fiction. Uprawiał jeździectwo. Współpracownicy i studenci wspominają Go jako energicznego, sumiennego, pracowitego i bardzo życzliwego Człowieka.

Zmarł nagle, mając przed sobą wiele planów i zamierzeń.