Współpraca z policją

19-09-2017

Umowa pomiędzy Politechniką Łódzką i Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi dotyczy przedsięwzięć w obszarze nauki i kształcenia technicznego. Dokument został podpisany 14 września 2017 roku przez rektora prof. Sławomira Wiaka oraz komendanta wojewódzkiego policji inspektora Andrzeja Łapińskiego.

Uczelnia widzi wiele obszarów do współpracy, która będzie wspierać wizerunek policji, a jednocześnie wzmacniać profesjonalizm tych jej wydziałów, w których potrzebna jest zaawansowana wiedza techniczna oraz informatyczna. Politechnika Łódzka działa w regionie na rzecz różnych instytucji. Oddajemy do dyspozycji nasze kompetencje i otwieramy się na wspólne z partnerami budowanie nowych perspektyw, korzystnych dla wszystkich stron – mówi prof. Wiak.

Z myślą o studentach i ich kształceniu planowane jest uruchomienie specjalnych ścieżek, dedykowanych tematyce ważnej z punktu widzenia policji. – Możemy zrealizować program, uwzględniając oczekiwania policji wobec specjalistów potrzebnych w jej strukturach – podkreśla rektor PŁ. Uczelnia oferuje także pomoc w zakresie kompetencji Centrum Językowego PŁ.

- Jako instytucja, która zatrudnia w regionie blisko 8 tysięcy osób jesteśmy żywotnie zainteresowani pozyskiwaniem wykształconych specjalistów z różnych dziedzin. Absolwenci PŁ swoje kwalifikacje mogliby wykorzystać w policyjnym laboratorium kryminalistycznym, wydziale do walki z cyberprzestępczością czy komórkach zajmujących się techniką operacyjną. Nieustająco musimy doskonalić metody ujawniania, identyfikacji i zabezpieczania dowodów przestępstw, co pozwoli skutecznie doprowadzić sprawców przed oblicze wymiaru sprawiedliwości – mówi komendant wojewódzki policji inspektor Andrzej Łapiński.

W planach rozwoju współpracy jest poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości, np. za sprawą wspólnego organizowania konkursów na temat działania policji w obszarach prawnych i technologicznych.

Współpraca naukowo-badawcza dotyczyć może udziału w grantach i projektach, np. związanych z rozwojem technologii wykrywczych. Doświadczenie praktyczne policji oraz wiedza naukowców będą się uzupełniać, a zacieśnienie współpracy może wzmocnić skuteczność pozyskiwania środków na urządzenia badawcze, a także ubiegania się o projekty krajowe i międzynarodowe.