Współpraca z instytutem w Hamamatsu

19-09-2018

Politechnika Łódzka podpisała umowę ze znanym z kreowania nowych technologii Research Institute of Electronics japońskiej uczelni Shizuoka University. Japońscy partnerzy są zainteresowani nie tylko współpracą naukową w zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii i inżynierii molekularnej, ale także kształceniem i wymianą doktorantów.

Uczelnia gościła prof. Hidenori Mimura, dyrektora instytutu oraz prof. Yoshinori Hatanaka, Delegacja z Japonii zwiedziła laboratoria Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, infrastrukturę badawczą Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego oraz w Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Spotkanie w Centrum Współpracy Międzynarodowej  Od lewej: prof. Jacek Tyczkowski (z tyłu), prof. Hidenori Mimura.  prof. PŁ Hanna Kierzkowska-Pawlak, dr inż. Dorota Piotrowska Spotkanie w Centrum Współpracy Międzynarodowej Od lewej: prof. Jacek Tyczkowski (z tyłu), prof. Hidenori Mimura. prof. PŁ Hanna Kierzkowska-Pawlak, dr inż. Dorota Piotrowska

foto: Jacek Szabela

Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Łódzką, na której z naszej strony złożył podpis rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. Na spotkaniu w specjalnie zaaranżowanej sali japońskiej Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ dr inż. Dorota Piotrowska, dyrektor CWM, podkreśliła szerokie możliwości finansowania wymiany dydaktycznej i naukowej z programów międzynarodowych, krajowych oraz związanych z przemysłem. Magnesem planowanej współpracy, co warto zaznaczyć może być przemysł, gdyż to właśnie z siedziby instytutu − miasta Hamamatsu, wywodzą się globalni potentaci Kraju Kwitnącej Wiśni – m.in.: Suzuki, Roland, Honda, Hamamatsu Photonics, Kawai, Yamaha, Enkei.

Prof. Hatanaka pozostał w Politechnice i Polsce po zakończeniu oficjalnej wizyty przez kolejne kilkanaście dni. Wykorzystał ten czas na omówienie szczegółów dalszej współpracy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Rozmowy dotyczyły tematyki m.in. produkcji wodoru w procesie foto-rozszczepiania wody. Ustalono program badawczy, który jest kontynuacją pracy nad zastosowaniem nanokatalizatorów rozpoczętej w minionym roku podczas 3‑miesięcznego pobytu prof. Jacka Tyczkowskiego (jako profesora wizytującego) w Research Institute of Electronics w Hamamatsu. Omawiano także prace nad zastosowaniem plazmy femtosekundowej, czym z kolei zajmowała się prof. PŁ Hanna Kierzkowska-Pawlak w czasie półrocznego stażu naukowego w Research Institute of Green Science & Technology w Shizuoka (instytut ten też należy do korporacji Shizuoka University). Naukowe kontakty z Shizuoka University mają już długą tradycję, rozpoczęły się one bowiem w 1995 roku, kiedy to prof. Tyczkowski spędził tam 7 miesięcy jako profesor wizytujący. Współpraca ta zaowocowała teraz podpisaniem oficjalnej umowy.

A co do naszych gości − byli oni pod wrażeniem wyposażenia i badań prowadzonych w naszych laboratoriach, nie ukrywali jednak zdziwienia, że mamy tak długi okres wakacyjny. No cóż − widocznie jesteśmy bardzo zdolni i nie musimy tyle pracować co Japończycy...