Wspólny doktorat z uczelnią w Dortmundzie

09-11-2017

Współpraca Politechniki Łódzkiej z niemiecka uczelnią TU Dortmund rozszerzyła się o możliwość przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich. Dzięki temu międzynarodowe kontakty zyskały w sferze nauki dodatkowy wymiar.

Jako pierwsza podwójny dyplom doktorski uzyskała absolwentka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska dr inż. Magda H. Barecka.

Prowadzone przez nią badania dotyczyły modernizacji procesów produkcji związków chemicznych. Opracowana została innowacyjna metoda analizy procesów i projektowania ulepszonej aparatury chemicznej, której zastosowanie pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych. Pracę naukową związaną z doktoratem Magda Barecka wykonywała na Wydziale IPOŚ w Łodzi i na Wydziale Inżynierii Biochemicznej i Chemicznej w Dortmundzie. W niemieckiej uczelni prowadziła badania od września 2014 r. do grudnia 2015 r. w Laboratorium Procesów Rozdziału Płynów.

Promotorem doktoratu dr inż. Magdy H. Bareckiej jest prof. Andrzej Górak, związany z obiema współpracującymi od 20 lat uczelniami.

Obrona pracy doktorskiej odbyła się w Politechnice Łódzkiej z udziałem polskich i niemieckich recenzentów: prof. Gerharda Schembeckera i prof. Eugeniusza Molgi.

Magda Barecka kończąc studia otrzymała nagrodę im. Mieczysława Serwińskiego za najlepszą pracę dyplomową. Jej promotorem był prof. Ireneusz Zbiciński. Już wtedy część badań wykonała za granicą, podczas praktyk w ramach programu Erasmus w Instytucie Technologii Chemicznej na Politechnice w Walencji. W czasie studiów doktoranckich otrzymała stypendium dla wybitnych doktorantów w programie Młodzi w Łodzi oraz szereg nagród związanych z prezentacją swoich osiągnięć naukowych na konferencjach. Uczestniczyła też w kilku projektach europejskich, m.in. w trzyletnim projekcie badawczym finansowanym z programu europejskiego Horyzont 2020.