Wsparcie dla komercjalizacji

30-05-2017

W ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ wybrano 4 pomysły autorstwa naukowców z PŁ, które otrzymają środki finansowe na wsparcie procesu komercjalizacji.

Wyboru projektów dokonała Rada Inwestycyjna złożona z przedstawicieli nauki, biznesu oraz funduszu inwestycyjnego.

 

Projekty najwyżej ocenione

  • Ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe (Wydział Mechaniczny).
  • Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej (Wydział Mechaniczny).
  • Mieszanka celulozowa do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju okrągłym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie (Wydział Mechaniczny).
  • Opracowanie innowacyjnej technologii utylizacji odpadowych frakcji perlitu ekspandowanego oraz optymalizacji składu mieszanek do produkcji zapraw budowlanych zawierających perlit (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska).

Technologie te otrzymają dofinansowanie w zakresie:

  1. Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości.
  2. Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonego projektu, np. analiza potencjału rynkowego, analiza gotowości wdrożeniowej, wycena praw własności intelektualnej.
  3. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji patentowej.
  4. Realizacja prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie technologii do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Projekt Inkubator Innowacyjności+ realizowany jest przez Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką – Sekcję Transferu Technologii.