Włókiennictwo 2020+ czyli jak zmienia się Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

16-06-2020

Już od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie włókiennictwa. Na prowadzone działania uczelnia pozyskała ponad 12 mln złotych dofinansowania w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi ponad 22 mln zł. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. Izabella Kucińska, która jest dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych.

 

 

Niezwykle istotne dla osiągnięcia założonych celów jest poprawienie infrastruktury, dlatego Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w ciągu ostatnich dwóch lat przeszedł niezwykłą metamorfozę.

Tomograf komputerowy Tomograf komputerowy

foto: Michał Puchalski

Zmiany, które nastąpiły są ogromne i widoczne praktycznie w każdym miejscu dużego gmachu przy ulicy Żeromskiego 116. Aby zachęcić przedsiębiorców do współpracy bardzo ważne było podniesienie atrakcyjności i estetyki tego miejsca. Nowa elewacja, wyremontowane ciągi komunikacyjne (dostosowane dla osób niepełnosprawnych), zabezpieczenie dachu, toalety – to tylko niektóre zmiany, którymi już dzisiaj możemy się pochwalić.

Ale to co najważniejsze to modernizacja infrastruktury badawczej m.in. laboratoriów, z których już dziś mogą korzystać przedsiębiorcy i studenci.

Mulimedialna sala dydaktyczna Mulimedialna sala dydaktyczna

foto: Michał Puchalski

Tutaj głównym zadaniem będzie rozwijanie nowych produktów czy też znalezienie ich nowych zastosowań w zakresie inżynierii materiałowej. Takich, które mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i życie człowieka, a także które przyczyniają się do ochrony środowiska. Również istotne jest to, że zakup nowej aparatury pozwoli na pozyskiwanie przez przedsiębiorców odpowiednich certyfikatów europejskich, które z pewnością podniosą konkurencyjność polskiego rynku. Jak mówi prof. Izabella Krucińska to właśnie włókiennictwo ma ogromny potencjał innowacyjny i może stać się regionalnym motorem wzrostu gospodarczego.

Realizacja projektu to też duży krok w podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego. Zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych włókienników cały czas rośnie, a coraz więcej firm stawia właśnie na kreowanie innowacji dla tej branży. Dzięki realizacji projektu nasi absolwenci mogą być nie tylko bardziej doceniani na rynku krajowym, ale również będą bardzo atrakcyjnym „nabytkiem” dla firm o zasięgu globalnym.

Zapraszamy na Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, chcemy pokazywać te dobre zmiany i zachęcać do współpracy.

Projekt Włókiennictwo 2020+ to modelowy przykład otwarcia się nauki na biznes. To projekt, dzięki któremu będą powstawać innowacje nie tylko dla branży włókienniczej, ale również dla rolnictwa, medycyny, przemysłu kosmetycznego, higienicznego i wielu innych. Idealnie wpisuje się w regionalną inteligentną specjalizację województwa łódzkiego, której zadaniem jest budowanie przewagi konkurencyjnej europejskich regionów, równocześnie eksponując terytorialny charakter rozwoju.