Władze deklarują wsparcie dla Łodzi

07-11-2017

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak wziął udział w dyskusji panelowej poświęconej perspektywom rozwojowym Łodzi.

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej gościli 6 listopada 2017 r. przedstawiciele polskiego rządu. Częścią tego spotkania była dyskusja o wyzwaniach, jakie stoją przed Łodzią, związanych m.in. z Expo 2022. W panelu udział wzięli: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceminister rozwoju dr inż. Jerzy Kwieciński, rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki oraz prezes ŁSSE Marek Michalik.

Głównym tematem spotkania zorganizowanego na 9 dni przed głosowaniem wybierającym miasto gospodarza Expo 2022 było przedstawienie stanu przygotowań Polski i Łodzi do tej światowej wystawy. Prof. Sławomir Wiak podkreślił zaangażowanie wszystkich łódzkich uczelni w starania o Expo 2022. Poczynione przygotowania oraz potencjał środowiska akademickiego zostały przedstawione przed członkami Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), którzy odwiedzili nasze miasto w ramach misji ewaluacyjnej kandydatury Polski i Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022. Za wyborem Łodzi przemawia nie tylko jej centralne położenie oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w tym planowany do realizacji tunel łączący dworzec Fabryczny i Kaliski, ale także podjęte już działania związane z rewitalizacją infrastrukturalną, a przede wszystkim społeczną. Jak podkreślał rektor PŁ łódzkie uczelnie zauważyły i doceniły znaczenie problemu rewitalizacji i wspólnie uruchomiły kierunek studiów praktycznych związanych z tym tematem.

- Mamy nadzieję, że wynik głosowania będzie pozytywny dla naszego miasta i będziemy mogli zrealizować wszystkie innowacyjne pomysły związane z rewitalizacją, przygotowane przez studentów międzyuczelnianego kierunku – mówi prof. Wiak.

Na zakończenie spotkania wiceminister rozwoju i prezes KGHM Polska Miedź podpisali list intencyjny w sprawie poparcia kandydatury Łodzi do organizacji EXPO 2022.