Wizyta w Nowogrodzie

04-01-2018

Wizyta delegacji Politechniki Łódzkiej w Nowogrodzkim Uniwersytecie Państwowym zapoczątkowała obchody jubileuszu współpracy obu uczelni, którą podjęto w 1968 roku.

Program wizyty obejmował szereg spotkań o charakterze oficjalnym i roboczym. Jego szczególnym punktem był udział w uroczystości nadania prof. Sławomirowi Wiakowi tytułu doktora honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego.

W składzie delegacji obok rektora prof. Sławomira Wiaka i towarzyszącej mu Małżonki byli: prorektor ds. naukowych prof. Ireneusz Zbiciński, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki dr hab. Sławomir Hausman, dyrektor Instytutu Elektroniki prof. Paweł Strumiłło i doktor honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego dr inż. Aleksander Pyć.

Spotkanie z rektorem NovGU prof. Yurijem S. Borowikowem było okazją do obustronnego zadeklarowania gotowości dalszej współpracy. O szczegółach związanych z jej przebiegiem m.in. w ramach programu ERASMUS+ dyskutowano z prorektorem NovGU prof. Michaiłem Pewznerem oraz dyrektorem Działu Współpracy z Zagranicą dr Natalią Shaydorovą.

Prof. Sławomir Wiak otrzymał dokumenty potwierdzające przyznanie patentu na polsko-rosyjski wynalazek Prof. Sławomir Wiak otrzymał dokumenty potwierdzające przyznanie patentu na polsko-rosyjski wynalazek

Wśród tematów poruszonych w czasie spotkań na uczelni było m.in. zakończenie prac dotyczących podwójnych dyplomów dla studentów ekonomii i zarządzania oraz nawiązanie ściślejszej współpracy naukowej w takich obszarach jak mikroelektronika oraz inżynieria biomedyczna i komputerowe systemy wspomagania diagnozy kardiologicznej. Politechnika Łódzka została zaproszona do udziału w programie naukowo-badawczym związanym z cyfryzacją i wykorzystaniem dużych baz danych, kierowanym przez prof. Anatolya Gawrikowa z Katedry Technologii Systemów Informatycznych. Z kolei z wielkim zainteresowaniem strony rosyjskiej spotkała się propozycja przystąpienia NovGU do programu Uniwersytetu Bałtyckiego złożona przez prorektora PŁ prof. Ireneusza Zbicińskiego.

Uroczyste posiedzenie senatu Profesorskij Prijom, podczas którego zostali nagrodzeni wyróżniający się w pracy profesorowie i wykładowcy NovGU, miało również polski akcent. Prof. Walery Emelyanow, Zasłużony Wynalazca Federacji Rosyjskiej, były kierownik Katedry Budowy Maszyn NovGU złożył na ręce prof. Sławomira Wiaka dokumenty potwierdzające przyznanie patentu na wynalazek: „Wózek inwalidzki o zmiennej bazie”, którego współautorami, obok rosyjskich twórców, są prof. Sławomir Wiak i mgr inż. Tomasz Pyć. Rektorzy PŁ i NovGU postanowili rozważyć prawne i organizacyjne możliwości utworzenia wspólnej jednostki badawczo-produkcyjnej do dalszych badań nad opatentowanym wynalazkiem i jego komercjalizacją.

Dwudniowy pobyt w Nowogrodzie zakończyła uroczysta kolacja wydana przez rektora NovGU prof. Yurija Borowikowa. W jej trakcie podsumowano wyniki spotkań, dyskusji i omawiano plany dalszych wspólnych przedsięwzięć, w tym tych związanych z obchodami 50-lecia współpracy Politechniki Łódzkiej i Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego.