Warsztaty patentowe

13-09-2018

W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.

Szkolenie zorganizował Ośrodek Informacji Patentowej (działający w Bibliotece PŁ pod patronatem Urzędu Patentowego). W dofinansowanych przez EPO 4-godzinnych warsztatach wzięły udział 33 osoby z łódzkich uczelni (pracownicy ośrodków informacji patentowej, działów transferu nowych technologii, pracownicy naukowi oraz bibliotekarze). Zajęcia prowadziła mgr Małgorzata Jaworska – dokumentalista dyplomowany z Politechniki Lubelskiej. W ankiecie podsumowującej spotkanie około 90% uczestników oceniło organizację szkolenia, program i zdobytą wiedzę jako bardzo dobre.

Było to jedno z wielu szkoleń jakie od kilku lat organizuje Ośrodek Informacji Patentowej w Bibliotece PŁ. Terminy kolejnych warsztatów będą zamieszczane na stronie Ośrodka http://bg.p.lodz.pl/oip