Warsztaty naukowe fizyków molekularnych

11-07-2019

Katedra Fizyki Molekularnej od dwóch dekad aktywnie rozwija najnowsze badania w dziedzinie nanotechnologii, fizyki polimerów oraz optoelektroniki, pozostając w ścisłym kontakcie z czołówką międzynarodowych ośrodków zajmujących się podobną tematyką badawczą.

Ważnym elementem obchodów 20-lecia Katedry był „Workshop on Progress in Nanotechnology and Optoelectronics”. Wzięło w nim udział 109 uczestników z kraju i zagranicy.

Przy urodzinowym torcie: prof. Jacek Ulański (kierownik katedry), dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, dr inż. Tomasz Marszałek Przy urodzinowym torcie: prof. Jacek Ulański (kierownik katedry), dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, dr inż. Tomasz Marszałek

foto: Adrian Adamski

Naukowcy przedstawiali wyniki badań i dyskutowali na tak aktualne tematy jak: nanomateriały funkcjonalne, synteza półprzewodników organicznych, symulacje komputerowe, optoelektronika molekularna, materiały hybrydowe do zastosowania w elastycznej elektronice.

Warsztatom naukowym towarzyszyły wykłady plenarne wybitnych naukowców światowego formatu. W Politechnice Łódzkiej gościli: Paul W.M. Blom (Instytut Maxa Plancka w Mainz), Anna Köhler (Universität Bayreuth), Krzysztof Matyjaszewski (Uniwersytet Carnegie Mellon, Pittsburgh), Klaus Müllen (Instytut Maxa Plancka w Mainz), Marek Samoć (Politechnika Wrocławska), Adam Proń (Politechnika Warszawska) oraz Andrzej Gałęski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN).

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród zaproszonych wykładowców, którzy zgodzili się zaprezentować swoje najnowsze prace naukowe było aż 4 laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uczestnicy wysłuchali 20 wykładów zaproszonych oraz 15 ustnych komunikatów. Odbyła się również sesja posterowa (55 plakatów), na której młodzi naukowcy prezentując wyniki badań, mieli także możliwość prowadzenia dyskusji naukowych z ekspertami w swoich dziedzinach naukowych.

Warsztaty objęli patronatem: European Polymer Federation, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Rektor Politechniki Łódzkiej oraz Dziekan Wydziału Chemicznego PŁ.