Warsztaty dla uczniów z Sieradza

06-02-2019

Instytut Architektury i Urbanistyki zorganizował warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Sieradza. W czasie trzech spotkań przed młodymi ludźmi postawiono zadania konstrukcyjne i architektoniczne.

Tematyka warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez dr inż. arch. Katarzynę Bernatek-Bączyk nawiązywała do słynnej frazy Witruwiusza: Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.

Tworzenie modelu mostu Tworzenie modelu mostu

foto: Katarzyna Bernatek-Bączyk

Cykl trzech spotkań koncentrował się na istniejących w architekturze relacjach między: pięknem (formą), użytecznością (funkcjonalnością) oraz trwałością (konstrukcją). Wprowadzeniem do każdego warsztatu był przekrojowy wykład dr. inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego poświęcony architekturze.

Na pierwszych zajęciach uczniowie budowali zadaszenia z elementów prostokreślnych, które miały jednocześnie tworzyć atrakcyjną, rzeźbiarską formę. W ten sposób poznawali rodzaje zależności między formą a konstrukcją budynku.

Powstają domy dla bohatera Powstają domy dla bohatera

foto: Katarzyna Bernatek-Bączyk

Zadaniem kolejnego spotkania było stworzenie modelu mostu, w szczególności o konstrukcji kratownicowej, mogącego przenieść jak największe obciążenie, co odnosiło się do relacji między funkcją a konstrukcją obiektu budowlanego.

Na ostatnich warsztatach uczniowie mieli wykonać makietę domu dla wybranego bohatera filmowego lub literackiego. Relacja między funkcją a formą budynku przybliżona była na przykładach obiektów, których wygląd świadczy o ich przeznaczeniu, a także wnętrz dostosowanych do sposobu ich wykorzystania oraz do użytkownika.

Podczas warsztatów uczestnicy wykazali dużą aktywność i entuzjazm, a ich prace okazały się różnorodne i bardzo kreatywne. Możliwość odwiedzenia Politechniki Łódzkiej zawdzięczają zaangażowaniu pani dyrektor SP nr 4 Renaty Pawlikowskiej oraz pani Elżbiety Miłek, nauczycielki plastyki i techniki, obecnej na wszystkich warsztatach. Współpraca okazała się tak interesująca, że planowana jest kontynuacja wizyt uczniów szkoły z Sieradza w Instytucie Architektury w kolejnym roku akademickim.