W uznaniu zasług

11-10-2018

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej nadała pośmiertnie Profesorowi Bogdanowi Kruszyńskiemu Medal Zasłużony dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej sygnowany numerem pierwszym.

 

 

Medal jest wyrazem uznania dla zmarłego przed rokiem byłego dziekana Wydziału Mechanicznego PŁ. Medal odebrała Ewa Kruszyńska, małżonka Profesora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. W laudacji dziekan Wydziału prof. Zbigniew Pater wspomniał o wybitnym dorobku i autorytecie Profesora Kruszyńskiego. Mówił o licznych zasługach dla ustanowienia szerokiej współpracy naukowej między obydwoma wydziałami, która przyczyniła się do uzyskania przez Wydział Mechaniczny lubelskiej uczelni kategorii naukowej A+. Nadmienił również, że niespodziewana śmierć Profesora Bogdana Kruszyńskiego przerwała toczące się postępowanie o nadanie Mu godności Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. W tej podniosłej uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz PŁ oraz wydziału, a także najbliżsi współpracownicy.