W Radzie Doskonałości Naukowej

27-05-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało (23 maja) wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Weszło do niej 141 osób, po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Są w niej także przedstawiciele Politechniki Łódzkiej.

Członkami RDN został: prof. Stanisław Ledakowicz (dyscyplina inżynieria chemiczna) oraz prof. Jan Awrejcewicz (inżynieria mechaniczna).

Rozpoczęcie działalności RDN jest związane z wdrażaniem Konstytucji dla nauki. Rada ma działać na rzecz rozwoju kadry akademickiej, dbając o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania awansów naukowych.

Pierwsza kadencja RDN potrwa od 1 czerwca 2019 r. do końca 2023 roku.