W drodze do EXPO 2022

12-04-2017

Politechnika Łódzka była gospodarzem spotkania delegacji Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu ze środowiskiem akademickim Łodzi. Trzydniowa wizyta przedstawicieli BIE w naszym mieście była misją sprawdzającą przygotowanie Łodzi do organizacji wystawy EXPO 2022.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji zostanie przekazany podczas zgromadzenia ogólnego BIE i na jego podstawie zapadnie decyzja. Gospodarz wystawy zostanie wybrany w listopadzie, a konkurentami Łodzi są Minneapolis (USA) oraz Buenos Aires (Argentyna).

Jednym z punktów bardzo bogatego w wydarzenia programu pobytu delegatów BIE było spotkanie z przedstawicielami uczelni zorganizowane w zabytkowych wnętrzach rektoratu Politechniki Łódzkiej.

Dwudziestoosobowej delegacji zagranicznych gości, której przewodniczył Sekretarz Generalny Międzynarodowego Biura Wystaw Vicente Loscertales towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi z prezydent Hanną Zdanowską na czele.

Łódzkie uczelnie publiczne w czasie pięciominutowych prezentacji pokazały swój dorobek, różnorodność i specyfikę przy jednoczesnej wspólnocie celów i dobrej współpracy. Goście z różnych stron świata zobaczyli przykładowe obiekty architektury Łodzi fabrykanckiej, które są obecnie własnością uczelni. Nawiązano w ten sposób do tematu wystawy EXPO 2022, którym jest rewitalizacja miast. Przedstawiciele BIE zobaczyli pięknie odnowione i zrewitalizowane budynki z XIX i początków XX wieku będące dumą uczelni.

Prof. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki w PŁ mówił między innymi o współpracy uczelni z Zespołem ds. EXPO 2022 Urzędu Miasta Łodzi. Pokazał gościom 11 wzorów projektów form przemysłowych, zakwalifikowanych przez ten zespół do realizacji podczas wystawy EXPO, a przygotowanych przez studentów architektury PŁ pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anetty Kępczyńskiej-Walczak i mgr. inż. arch. Sebastiana Białkowskiego. Są to m.in. uliczne zdroje promujące łódzką wodę, rożne instalacje urbanistyczne oraz instalacje przestrzenne ukazujące lub nawiązujące do historii i specyfiki miasta, unikatowy gadżet w postaci dzwonka do roweru odwołujący się do Łodzi filmowej, a także przedmioty użytkowe, jak interaktywna ławka łącząca kulturę i muzykę regionu łódzkiego, huśtawka z informacją o mieście oraz futurystyczny projekt toalety miejskiej.

Na zakończenie wizyty w Politechnice Łódzkiej goście zwiedzili Fabrykę Inżynierów XXI wieku. Opuszczali teren uczelni pozostając pod dużym wrażeniem tego, co usłyszeli i zobaczyli.