W CTI studenci uczą się już od 5 lat

30-10-2019

Choć oficjalne otwarcie Centrum Technologii Informatycznych odbyło się 23 kwietnia 2015 roku, to pierwsi studenci zaczęli korzystać z infrastruktury zakupionej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko już w październiku 2014 roku. Jako pierwsze ruszyły laboratoria gier i multimediów. Dziś Centrum służy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Łódzkiej.

Z laboratoriów Centrum korzysta każdego roku ponad 1500 studentów z różnych wydziałów Politechniki Łódzkiej.

Budynek CTI Budynek CTI

foto: Konrad Miśkiewicz

Zaawansowany sprzęt informatyczny jest używany głównie przez studentów informatyki, ale w budynku mają zajęcia także studenci innych kierunków. W 30 laboratoriach odbywa się ponad 30 000 godzin dydaktycznych rocznie, a także zajęcia na studiach podyplomowych oraz warsztatach i szkoleniach. CTI nie ma własnej kadry dydaktycznej i naukowej, ale współpracuje z ponad 100 wykładowcami, a 10 pracowników zatrudnionych w Centrum jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym każdego dnia.

 

W Centrum odbywa się wiele istotnych dla PŁ wydarzeń, co oznacza, że 40 mln zł dofinansowania przeznaczone na budowę gmachu wraz z wyposażeniem, służy całej uczelni. Wspieramy Łódzkie Dni Informatyki, goszcząc ponad 150 licealistów na licznych warsztatach. Z ICT Polska Centralna Klaster prowadziliśmy warsztaty, na których pracownicy firm omawiali najnowsze technologie wykorzystywane w przemyśle. We współpracy z Huawei zorganizowaliśmy kilka edycji konkursu Seed for the Future. Wraz z firmą Pekao zorganizowaliśmy w tym roku hackathon w obszarze Big Data, z Instytutem Automatyki spotkanie PyData, a z CNMiF wydarzenie dla uczniów Tydzień z Matematyką i Fizyką. Pracownicy CTI są autorami i wykonawcami kilku projektów w ramach programu ERASMUS+ oraz projektu Trzecia Misja Uczelni dedykowanego szkoleniom branżowym, jednocześnie wspierając Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej, Dydaktykę 2.0 oraz Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

 

Główna idea Centrum odpowiada realizacji strategii Politechniki Łódzkiej opartej na współpracy i budowaniu silnej marki uczelni. Otwartość i wymiana doświadczeń przyczynia się do rozwoju interdyscyplinarnych pomysłów, które w Centrum przeradzają się w projekty. Będą one później mogły zyskać wymiar komercyjny w budowanym inkubatorze technologicznym. Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników do dalszej współpracy i rozwoju z Centrum Technologii Informatycznych.