Veolia Energia Łódź partnerem Politechniki Łódzkiej

27-04-2017

Veolia - dostawca ciepła systemowego i Politechnika Łódzka podpisały umowę o partnerstwie. Umowa formalizuje dotychczasową współpracę i otwiera nowe obszary współdziałania.

Współpraca ma dotyczyć projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych związanych z profilem działalności firmy oraz projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego i efektywnością energetyczną.

Ścisła współpraca uczelni z biznesem przynosi obu stronom wymierne rezultaty.

- Jestem przekonany, że współpraca z naszą firmą stwarza wiele możliwości rozwoju wynikającego z wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Podpisaliśmy umowę dotyczącą między innymi kształcenia naszych przyszłych pracowników, a więc praktyk i staży, ale obejmuje ona także wspólne dążenia uczelni i Veolii Energii Łódź do zapewnienia zrównoważonego rozwoju poprzez m.in. projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Doświadczenie Veolii w tym obszarze jest wsparciem dla Politechniki Łódzkiej m.in. przy projektach geotermalnych. Prowadzimy również współpracę w zakresie doradztwa związanego z efektywnością energetyczną i przygotowaniem dokumentacji dotyczącej audytów energetycznych

– wyjaśnia Sławomir Jankowski, członek Zarządu, dyrektor ds. rozwoju Veolii Energii Łódź.

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak szczególnie mocno akcentuje chęć uczelni do współpracy nad nowymi technologiami i projektami. Uwaga jest także zwrócona w stronę studentów

- Veolia jest jednym z naszych strategicznych partnerów. Dotychczas intensywne były kontakty firmy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W ramach porozumienia będziemy kontynuować już rozpoczęte i rozwijać nowe działania związane z kształceniem studentów, tworzeniem innowacyjnych przedmiotów czy formułowaniem tematów prac dyplomowych

– mówi prof. Sławomir Wiak.

Tematem, który szczególnie zainteresował dziennikarzy jest współdziałanie przy projekcie budowy stacji geotermalnej w kampusie B. Jak podkreśla rektor Wiak

- Chodzi o zasilanie obiektów uczelni, w tym Zatoki Sportu i akademików. Przewidywanej mocy cieplnej wystarczy także na budynki sąsiadujące z kampusem. Jeśliby się to udało, to Łódź będzie unikatowym miastem, w którego centrum będzie tak duża instalacja wód geotermalnych. Mamy nadzieję, że Veolia będzie operatorem tego ciepła.

Zdaniem dyrektora Sławomira Jankowskiego będzie to prawdopodobnie pierwsza w Polsce instalacja geotermalna pracująca z tak dużym systemem ciepłowniczym.

 

link do relacji w TV TOYA 

link do relacji TVP 3