Ulica Skorupki stała się ulicą-ogrodem!

17-11-2023

Na ul. ks. Ignacego Skorupki zakończyła się przebudowa zrealizowana dzięki projektowi „ZIELONY KAMPUS - Ogród na Skorupki” zgłoszonemu przez społeczność akademicką naszej uczelni do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Prace były prowadzone na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Stefanowskiego.

 

 

Odbiór wyremontowanego odcinka ul. Skorupki odbył się 17 listopada 2023 roku.

Osoby zaangażowane w projekt, przedstawiciele ZDiT, wykonawcy firmy DB Construct, Biura Inżyniera Miasta, UMŁ i wnioskodawcy Budżetu Obywatelskiego. Osoby zaangażowane w projekt, przedstawiciele ZDiT, wykonawcy firmy DB Construct, Biura Inżyniera Miasta, UMŁ i wnioskodawcy Budżetu Obywatelskiego.

foto: Jacek Szabela

Co się zmieniło? Wymieniono chodniki, latarnie i małą architekturę, a także wprowadzono zieleń przyuliczną oraz położono warstwę nowego asfaltu. Dzięki nowej aranżacji Politechnika Łódzka zyskała spójny ciąg przestrzeni publicznej od budynku Archikatedry do Hali Sportowej. W większości zachowano miejsca parkingowe, które obecnie zostały przedzielone rabatami. Zastosowana roślinność nie wymaga specjalnej pielęgnacji i będzie skutecznie retencjonować wodę.

Miejsce, aby na chwilę odpocząć i podziwiać budynek wozowni Miejsce, aby na chwilę odpocząć i podziwiać budynek wozowni

foto: Jacek Szabela

Ponadto została wprowadzona śluza rowerowa, która wraz z nowym oznakowaniem poziomym wpływa na uporządkowanie organizacji ruchu i wzrost bezpieczeństwa. Należący do Politechniki Łódzkiej budynek zabytkowej wozowni Richterów został wyeksponowany za pomocą nowego przedpola z zielenią oraz ławkami. Zostało również zachowane miejsce pod stację roweru miejskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wólczańską.

Na nowej jezdni nowe oznakowanie ścieżki rowerowej Na nowej jezdni nowe oznakowanie ścieżki rowerowej

foto: Jacek Szabela

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się przekonać Zarząd Dróg i Transportu do realizacji pełnego zakresu zgłoszonego projektu i do zwiększenia puli środków przeznaczonych na rewitalizację ulicy z pierwotnej kwoty 350 tys. do blisko miliona złotych. Dzięki temu, możemy cieszyć się przestrzenią pełną zieleni, szczególnie, że jest to kolejna ulica, która została przebudowana w ramach zgłoszonych przez nas projektów. Przypomnę, że wcześniej w ramach ŁBO miasto wyremontowało ulicę Stefanowskiego. Obie te ulice są ważnymi arteriami w życiu społeczności naszej uczelni – powiedział kierownik Działu Rozwoju Uczelni Adam Owczarek, będący liderem projektu.