Trzeci punkt widzenia

12-04-2018

Pasja odgrywa w życiu ogromną rolę, będąc jego integralnym elementem. To coś, co napędza człowieka do działania. Jest motywacją, by się rozwijać i zmieniać swoje życie.

To, jakie ktoś ma zdolności, bardzo często determinuje wybór jego drogi życiowej, jednak w wielu przypadkach realizacja pasji jest możliwa dopiero po zakończeniu kariery zawodowej, kiedy odzyskujemy czas niezbędny na urzeczywistnienie marzeń. Wtedy właśnie „trzeci punkt widzenia” może zmaterializować się poprzez przelanie myśli i obserwacji na papier czy płótno.

12 marca 2018 r. odbył się wernisaż prac plastycznych słuchaczy i absolwentów sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ, wśród których mamy już nie tylko pasjonatów grafiki i malarstwa, ale również zrzeszonych plastyków amatorów, członków Związku Polskich Artystów Plastyków i członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Na wystawie pokazane są prace, które powstały w kilku ostatnich miesiącach. Słuchacze swoje artystyczne pasje rozwijają pod opieką wspaniałego artysty i pedagoga Marka Gajewskiego.

Zaprezentowane techniki plastyczne są tak różne jak otaczający nas świat – zaskakujące i inspirujące! Pośród prac zrealizowanych metodami tradycyjnymi, na wystawie przedstawiono techniki zupełnie nieznane lub rzadko stosowane. Są grafiki wykonane techniką druku wypukłego, prace na papierze modyfikowanym, w tym akwarele realizowane w zupełnie nowy sposób. Znajdziemy również obrazy i rysunki w technice sqraffito, w technice witrochromii lub będące połączeniem wielu technik.

- Ogromnym plusem wystawy jest jej różnorodność – nie tylko technologiczna, ale też różnorodność wynikająca z indywidualnego podejścia do procesu opisywania otaczającego nas świata - mówi pan Marek Gajewski, opiekun grupy.

Najlepszymi przewodnikami po wystawie byli słuchacze skupieni w sekcji plastycznej UTW PŁ - twórcy prezentowanych prac. Z wykształcenia to księgowi, ekonomiści, nauczyciele, fizycy, chemicy, filolodzy, handlowcy, inżynierowie i inni. Połączyło ich zamiłowanie do sztuki oraz chęć poszerzania wiedzy i poznawania świata, a mogą te pasje rozwijać w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Trzeba pamiętać, że niemniej ważnym od samej pasji jest umożliwienie jej realizacji przez stworzenie jak najlepszych warunków do przekazywania wiedzy, poznawania nowych technik malarskich i możliwości zaprezentowania prac. Takim miejscem dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku stała się Politechnika Łódzka i wspaniała Galeria BIBLIO-ART w Bibliotece PŁ, która otworzyła swoje drzwi dla artystów - amatorów. W imieniu swoim, słuchaczy i opiekuna sekcji plastycznej dziękuję wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy to przedsięwzięcie zrealizować.