Szkolenia i granty na rozwój talentów informatycznych

13-05-2020

Rozpoczął się nabór do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Wszystkie osoby pasjonujące się informatyką i jej popularyzacji wśród uczniów mogą otrzymać merytoryczne i finansowe wsparcie. W dobie cyfryzacji jest to oferta szczególnie atrakcyjna. Rekrutacja trwa do 15 czerwca 2020 r.

To kolejna edycja projektu, mająca na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu programowania i nauczania informatyki, a przede wszystkim odkrywania oraz pielęgnowania wśród uczniów talentów informatycznych.

Każda osoba przystępująca do projektu CMI będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń z algorytmiki i programowania, otrzyma zestaw robotyczny do pracy w kołach oraz materiały dydaktyczne, a także grant w wysokości 800 zł miesięcznie. Będzie to finansowe wsparcie dla  prowadzenia kółka informatycznego z uczniami i podnoszenia własnych kompetencji. Atrakcyjnym elementem pracy z uczniami jest ich przygotowywanie do rywalizacji w zawodach organizowanych przez CMI. Mają one sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach prowadzonych w kółkach.

W pracy nad rozwojem uczniowskich talentów pomocą będą służyć mentorzy i eksperci z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, bowiem projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego Partnerem Wiodącym jest Politechnika Łódzka, realizowany jest we współpracy z AGH w Krakowie oraz Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską. Partnerami projektu są także Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Pierwsza edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem osób, które prowadzą kółka informatyczne, jak również są otwarte na współpracę z dziećmi i młodzieżą, a przy tym same chcą się rozwijać. Grantobiorcy mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych organizowanych przez wszystkie uczelnie partnerskie oraz prowadzili koła informatyczne w swoich szkołach lub innych placówkach związanych z edukacją.

Tak o projekcie mówią ubiegłoroczni grantobiorcy:

- CMI otwiera nową przestrzeń. Podczas zajęć realizujemy nauczanie wyprzedzające, jest to możliwe dzięki platformie projektu, na której udostępniane są przejrzyście opracowane materiały. Uczniowie na zajęciach rozwijają swoje talenty, programują, budują roboty, pracują zespołowo i świetnie się bawią. Dzięki CMI odnosimy sukcesy w wielu konkursach i zawodach. Dla mnie jako nauczyciela to powiew świeżości, innowacji, wymiany doświadczeń i możliwość poznania nauczycieli-pasjonatów – Marek, grantobiorca na Politechnice Gdańskiej

- W pakiecie od CMI poza paczką robotów, grantem finansowym i warsztatami metodycznymi otrzymujemy cenne kontakty z ludźmi pełnymi pasji i otwartymi na współpracę, dlatego warto spożytkować finanse również na wyjazdy do zaprzyjaźnionych grantobiorców celem dzielenia się doświadczeniami i praktykami - Sylwia uczestniczka programu na AGH w Krakowie

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu to ponad 50 milionów złotych. Łącznie w projekcie CMI zostanie przyznanych 1500 grantów dla osób, które poprowadzą koła informatyczne dla 12000 uczniów.

 

. .