Sympozjum Stateczności Konstrukcji

09-11-2018

Sympozjum Stateczności Konstrukcji (XV SSK) ma już 55-letnią historię. W tym roku odbyło się po raz piętnasty, tradycyjnie w Zakopanem. Sympozjum jest wydarzeniem naukowym, które co trzy lata skupia międzynarodowe grono. Patronat honorowy objął rektor PŁ prof. Sławomir Wiak.

 

 

Tym razem do grona organizatorów Sympozjum oprócz Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ, OŁ Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej dołączyła Fundacja Politechniki Łódzkiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które udzieliło finansowania w ramach grantu DUN. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był, tak jak dotychczas, prof. Zbigniew Kołakowski, a pracami Komitetu Organizacyjnego kierował prof. Radosław Mania.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym rektora PŁ prof. Sławomira Wiaka

foto: Dominik Banat

W konferencji (17-21 września) uczestniczyło 61 osób. Gościliśmy naukowców z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Portugalii, Rumunii, Japonii i Niemiec. Wykłady plenarne przedstawili profesorowie Richard Degenhardt - German Aerospace Center, Dan Dubina - członek Rumuńskiej Akademii Nauk, Krzysztof Magnucki - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Nuno Silvestre - University of Lisbon, redaktor Thin-Walled Structures, Ahmer Wadee - Imperial College London oraz Christopher York z Glasgow University. W ośmiu sesjach problemowych wygłoszono 41 referatów. Poruszono wiele tematów dotyczących stateczności konstrukcji, w tym podstawowych teorii, zastosowań i projektowania. Aparat matematyczny zastosowany w prezentowanych referatach, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, w niedługim czasie może być zaadaptowany do praktycznego wykorzystania. Streszczenia materiałów konferencyjnych zamieszczono na stronie: http://cybra.lodz.pl/publication/18627.

Jedna z sesji plenarnych została zadedykowana gościowi specjalnemu prof. Josephowi Loughlanowi z Loughborough University. Profesor jest absolwentem University of Strathclyde, z którym nasza uczelnia od lat współpracuje. Do 2011 roku pracował w Department of Aeronautical and Automotive Engineering w Loughborough będąc jednocześnie przez 19 lat (do 2017 r.), wydawcą czasopisma Thin-Walled Structures zajmującego się tematyką konstrukcji cienkościennych. Prof. Loughlan wygłosił wykład poświęcony efektom wpływu anizotropii oraz sprzężenia membranowo-zgięciowego na wyboczenie warstwowych konstrukcji kompozytowych.

W ramach uroczystego bankietu uhonorowaliśmy jubileusz 70-lecia prof. Krzysztofa Magnuckiego i prof. Vasyla Krasowsky’ego z Ukrainy, wielokrotnych uczestników naszego Sympozjum. Prof. Kołakowski pogratulował także, w imieniu Komitetu Naukowego. prof. Shigeru Shimizu z Japonii, który od kilkunastu lat pokonuje daleki dystans, by uczestniczyć w naszych spotkaniach naukowych. Oprócz ciekawych wykładów prof. Shimizu przywozi do Zakopanego swoich doktorantów, zapoznając ich także z polską kulturą.

Na posiedzeniu Komitetu Naukowego postanowiono zachować formułę i lokalizację Sympozjum, dodając do programu sesję plakatową dla młodych naukowców oraz wprowadzając angielski jako jedyny język konferencji.