Sukces na wystawie IWIS 2018

19-11-2018

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miała w tym roku już 12 edycję. Jak zawsze zgromadziła autorów innowacyjnych osiągnięć z kilkudziesięciu państw świata. Swoje osiągnięcia zaprezentowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej, autorzy nowych opracowań m.in. z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, bioinżynierii, informatyki i elektroniki. Wszystkie nasze rozwiązania znalazły uznanie w oczach jury i otrzymały medale.

 

 

Targi IWIS to największe w Polsce wydarzenie promujące wynalazczość. Swoje innowacyjne osiągnięcia prezentują tam instytuty badawcze, uczelni, innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Wystawa w Warszawie (15-17 października 2018 roku) prezentowała 400 wynalazków z 25 krajów świata.

Nowatorskie osiągnięcia Politechniki Łódzkiej

Naukowcy z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych: dr hab. inż. Dariusz Makowski, dr inż. Aleksander Mielczarek, mgr inż. Piotr Perek, prof. Andrzej Napieralski otrzymali medale za trzy rozwiązania.

  • Metoda oraz urządzenie do wspieranej kalibracji kamer stereoskopowych - medal platynowy.

Jest to nowoczesny analizator strumieni wideo pracujący w czasie rzeczywistym przeznaczony do przetwarzania i analizy obrazów stereoskopowych. Zawiera on wysokowydajny układ FPGA Kintex-7 oraz specjalny moduł interfejsu wideo.

  • Asystent rejestracji obrazu stereoskopowego – medal srebrny.

Opracowano nowatorską metodykę oraz narzędzia wspierające na planie ekipę filmową podczas rejestracji obrazu stereoskopowego. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości nagrywanego obrazu 3D oraz zapobieganie zniekształceniom i błędom obrazu.

  • Skalowalny system klasy przemysłowej do przechwytywania wideo z szybkich kamer –  medal brązowy.

Nagrodzono wysokowydajny, modularny system akwizycji obrazu zbudowany na potrzeby systemów diagnostyki obrazowej w eksperymentach fizyki wielkiej skali.

Mata drivingowa wg pomysłu innowatorów z PŁ Mata drivingowa wg pomysłu innowatorów z PŁ

Instytut Informatyki Stosowanej przedstawił na targach nagrodzony złotym medalem

  • System pomiaru i oceny swingu na potrzeby treningu golfistów-amatorów

Proponowany system stanowi technologiczną modyfikację standardowej maty drivingowej do treningu golfowego, oferującą wsparcie szkoleniowe i ocenę wykonanego swingu. Rozwiązanie wspomaga techniczne aspekty treningu, wskazując błędy przy każdym uderzeniu. Mata zapewnia pomiar prędkości uderzenia, ocenę trajektorii prowadzenia kija oraz weryfikację poprawnego balansu ciężaru ciała gracza. Pozwala to skorygować najpopularniejsze błędy podczas samodzielnej gry. Projekt został stworzony we współpracy z profesjonalnymi zawodnikami i trenerami. Głównymi zaletami systemu są: niski koszt, intuicyjny system przekazywania informacji oraz łatwość użytkowania. Potencjalnym odbiorcą są kluby golfowe, które mogłyby wyposażyć swoje stanowiska w inteligentne maty.

Autorami projektu są studenci: Mikołaj Woźniak, Julia Dominiak, Michał Pieprzowski (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) oraz ich opiekunowie dr inż. Krzysztof Grudzień, dr inż. Andrzej Romanowski oraz prof. Dominik Sankowski z Instytutu Informatyki Stosowanej.

Rozwiązanie było wcześniej nagrodzone w Toronto (3rd International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2018) oraz na Tajwanie (TIE – Taipei Innotech Expo) - obydwie wystawy odbyły się we wrześniu 2018r.

Naukowcy Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Instytutu Inżynierii Materiałowej opracowali interdyscyplinarny projekt, który nagrodzono złotym medalem

  • CAL-SOL system projektowania prosumenckich instalacji fotowoltaicznych

Autorzy: inż. Iga Brochocka, dr inż. Andrzej Żarczyński, dr inż. Adam Rylski, dr inż. Marcin Zaborowski

System projektowania instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów (3-15 osób) wykorzystuje możliwości obliczeniowe kalkulatorów fotowoltaicznych, zwłaszcza narzędzia internetowego PV Hewalex. System CAL - SOL może służyć do projektowania oraz oceny instalacji fotowoltaicznych różnej skali i usytuowania. Zadaniem użytkownika jest tylko wprowadzenie warunków brzegowych. System jest przyjazny, bowiem wskazuje zalety i wady planowanej instalacji oraz pozwala na jej optymalizację.

Naukowcy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska współpracujący z lekarzami przedstawili

  • Sposób wytwarzania żeli chitozanowych formujących się w temperaturze ciała ludzkiego, przeznaczonych na skafoldy iniekcyjne do hodowli komórek nerwowych.

Otrzymał on srebrny medal oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Global Exhibitions z Arabii Saudyjskiej, dla najbardziej unikatowego, innowacyjnego i mającego znaczny wpływ na życie człowieka rozwiązania.

Autorzy: prof. n.med. Ireneusz Majsterek, Wydział Wojskowo-Lekarski UMed w Łodzi, dr hab. Zofia Modrzejewska, mgr inż. Katarzyna Pieklarz, dr inż. Michał Tylman.

Rozwiązanie dotyczy wytwarzania termowrażliwych hydrożeli chitozanowych zawierających w swym składzie urydyno-5′-monofosforan, umożliwiający tworzenie nowych synaps między neuronami, co w rezultacie poprawi neuroprzekaźnictwo. Biomateriały mogą znaleźć zastosowanie do regeneracji uszkodzeń nerwów, a ich główną zaletą jest niewielki stopień inwazyjności (scaffoldy iniekcyjne). Rozwiązanie doskonale wpisuje się w nurt nowatorskich metod leczenia stosowanych w medycynie XXI wieku.

Kolejne interdyscyplinarne osiągnięcia zaproponowali naukowcy z trzech wydziałów: Chemicznego; Biotechnologii i Nauk o Żywności; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Są one efektem prac w projekcie BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016.

  • Metoda wytwarzania nanokompozytowego katalizatora do redukcji furfuralu do alkoholu tetrahydrofurfurylowego w fazie wodnej otrzymała złoty medal.

Autorzy: dr Jacek Rogowski, dr inż. Michał Binczarski, dr hab. Stanisław Karski, prof. PŁ, mgr inż. Magdalena Modelska, dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ, dr hab. inż. Piotr Dziugan i dr inż. Andrzej Kubiak.

  • Katalityczna metoda wytwarzania biokomponentu paliwowego z bioetanolu wyróżniona została srebrnym medalem.

Autorzy: dr hab. inż. Piotr Dziugan, dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ, prof. Zbigniew Kamiński, mgr inż. Konrad Jastrząbek, dr hab. Stanisław Karski prof. PŁ i dr hab. inż. Izabela Witońska.

Rozwiązanie to wyróżnione było także złotymi medalami na wystawach wynalazków Inventica 2018 w Rumunii i iCAN 2018 w Kanadzie, a także specjalną nagrodą organizatorów iCAN 2018. Powstała już instalacja w skali ćwierć-technicznej i zostały przeprowadzone badania przedwdrożeniowych. Jak podkreślają autorzy cieszy fakt, że praca interdyscyplinarnych zespołów naukowców z PŁ nad waloryzacją chemiczną biomasy jest doceniana w kraju i zagranicą i ma perspektywy na przemysłowe wdrożenia.