Stypendyści ministra na posiedzeniu Senatu PŁ

26-04-2023

W czasie kwietniowego posiedzenia Senatu Politechniki Łódzkiej  laureaci stypendiów Ministra Edukacji i Nauki otrzymali gratulacje od rektora prof. Krzysztofa Jóźwika i prorektora ds. studenckich dr hab. inż. Witolda Pawłowskiego.

 

 

Jednorazowe stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe otrzymało w tym roku siedem osób - cztery studentki i trzech studentów.

•    Martyna Szczęsna Berezowska - studentka wzornictwa na 2 roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,

•    Jakub Bobrowski - student mechaniki i budowy maszyn na 1 roku studiów na Wydziale Mechanicznym,

•    Mateusz Lichman - student matematyki stosowanej na 2 roku studiów drugiego stopnia na  Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej,

•    Piotr Waldemar Pawłowski - student architektury na 1 roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

•    Agnieszka Pukacz - studentka automatyki i sterowania robotów na 2 roku studiów drugiego stopnia Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,

•    Morgan Klara Renard - studentka kierunku włókiennictwo i przemysł mody na 1 roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,

•    Adrianna Rosiak - studentka automatyki i sterowania robotów na 2 roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.