Studentka wynalazczyni

09-02-2018

Doktorantka z Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Anna Rył została laureatką VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Do oceny jury wpłynęły 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych i pięć wyróżnień oraz siedem nagród specjalnych.

W gronie laureatów nagród specjalnych jest mgr inż. Anna Rył, doktorantka na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Za „Sposób wytwarzania termowrażliwych żeli chitozanowych przeznaczonych na skafoldy iniekcyjne do hodowli osteoblastów” otrzymała ona nagrodę specjalną Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX. Współtwórcami rozwiązania zgłoszonego do opatentowania są: dr hab. Zofia Modrzejewska i dr inż. Piotr Owczarz.

Tematyka podjęta w nagrodzonym rozwiązaniu jest kontynuacją badań prowadzonych przez Annę Rył w pracy dyplomowej, której promotorem był dr inż. Piotr Owczarz. Doktorantka brała także udział w grancie kierowanym przez dr hab. Zofię Modrzejewską. Efektem tych prac jest współautorstwo publikacji naukowych oraz prezentacja wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Mgr inż. Anna Rył ukończyła studia magisterskie na kierunku inżynierii procesowej w roku akademickim 2016/2017r. z wynikiem celującym. Doktorantka docenia pomoc mentorów z Wydziału i ich wpływ na jej naukowy rozwój. – Jestem wdzięczna pracownikom Katedry Inżynierii Chemicznej, z którą moja ścieżka naukowa związana jest od studiów inżynierskich. Pragnę podziękować dr hab. Zofii Modrzejewskiej za umożliwienie pracy w grancie, w którym prowadziłam badania reologiczne płynów o złożonych właściwościach, mając możliwość ciągłego rozwoju naukowego. Największe podziękowania chciałabym złożyć dr. inż. Piotrowi Owczarzowi – promotorowi obu moich prac dyplomowych– za nieocenioną pomoc, zawsze cenne uwagi merytoryczne oraz ciągłą mobilizację do dalszej aktywnej pracy naukowej.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie.