Studenckie pomysły dla Konstantynowa

27-07-2018

Miasto Konstantynów Łódzki i Zespół Podstaw Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ zaproponowali studentom architektury udział w konkursie „Pomysł na tramwaj…”

Konkurs dotyczył opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej południowo-wschodniej części placu Tadeusza Kościuszki, ze szczególnym uwzględnieniem znajdującego się tam zabytkowego tramwaju linii 43. Do wykonania tego zadania zaproszono studentów II semestru. Wpłynęły czterdzieści trzy prace, z których zakwalifikowano siedemnaście do oceny Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Krzysztofa Pipińskiego, zastępcy burmistrza.

Uznany za najlepszy, projekt na letni teatr Uznany za najlepszy, projekt na letni teatr

foto: Tomasz Bolanowski

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się jeszcze przed wakacjami w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim. W spotkaniu, którego gospodarzem był burmistrz Henryk Brzyszcz udział wzięli przedstawiciele władz miasta, organizatorzy z Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz licznie przybyli studenci. Pierwszą nagrodę zdobyła praca autorstwa Patrycji Kołaczyńskiej, Zuzanny Kowalczyk i Marty Krawczyk. Drugie miejsce uzyskali Adam Miziołek i Aleksander Tylman, zaś trzecie Anita Filip i Joanna Leśniewska.

Członkowie komisji podkreślali, że wszystkie prace były bardzo pomysłowe i wykonane na wysokim poziomie, więc rozstrzygnięcie konkursu nie było łatwe. W wyborze zwycięskiej pracy znaczenie miały zaproponowane sposoby użytkowania przestrzeni i zaadaptowania na nowe funkcje zabytkowego tramwaju (np. czytelnia, kawiarenka, galeria sztuki, scena/estrada letniego teatru). Nie bez znaczenia były także względy ekonomiczne i wykonawcze. Prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr hab. Artur Zaguła zwrócił uwagę na wartość, jaką jest dla studentów okazja współpracy w rzeczywistych warunkach, zetknięcie z konkretnym „klientem” oraz szansa na realizację ich projektu. Władze Konstantynowa Łódzkiego przyznały, że przy opracowaniu projektu realizacyjnego wykorzystane zostaną pomysły znajdujące się we wszystkich nagrodzonych pracach.