START do kariery naukowej

02-06-2017

Dwoje naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało stypendia START przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Patrycja Jaros (l. 29) i Dawid Dudkowski (l. 28) są w gronie 100 młodych badaczy objętych w tym roku programem stypendialnym. Laureatów konkursu wyłoniono spośród 1152 kandydatów.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 27 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie

Patrycja Jaros i Dawid Dudkowski mówią o drodze do stypendium START 

Jesteśmy absolwentami matematyki stosowanej, którą ukończyliśmy na wydziale FTIMS PŁ. Na ostatnim roku studiów trafiliśmy do zespołu prof. Tomasza Kapitaniaka (laureata ówczesnego programu TEAM FNP), pod którego kierunkiem wykonaliśmy prace magisterskie. Studia matematyczne, które gorąco polecamy, pozwoliły nam poznać teorię i metody współczesnej matematyki wyższej, istotnie rozwinąć zdolności logicznego rozumowania, a co najważniejsze wykształcić w nas umiejętność odpowiedniego podejścia do rozwiązywania stawianych przez naukę (jak i życie) problemów.

Obecnie, w swojej pracy zawodowej zajmujemy się dynamiką nieliniową (teorią układów dynamicznych). Przedmiotem prowadzonych badań są układy mechaniczne, lecz nie brakuje także modeli teoretycznych czy obejmujących inne dyscypliny nauki. Przykładowo, w naszych rozprawach doktorskich badamy zjawisko stanów chimerycznych, które w największym uproszczeniu opisać można jako współistnienie w ramach jednego systemu dwóch, teoretycznie sprzecznych typów zachowań – regularnego (odpowiadającego synchronizacji) i nieuporządkowanego (odpowiedzialnego za chaos). Tego typu zjawisko zaobserwowano w typowych modelach mechanicznych (które stanowią główną tematykę naszych dysertacji), jak również w układach chemicznych, biologicznych czy neurologicznych. Jest to jedynie ułamek tego, co kryje w sobie otaczający, nieliniowy świat. Matematykę można odnaleźć wszędzie wokół nas, a wypracowane przy jej użyciu modele umożliwiają opis i zrozumienie nieograniczonej wręcz liczby zachowań i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Wszystko to sprawia, że w uprawianej dyscyplinie odnajdujemy nie tylko ogromne możliwości poznawcze, ale przede wszystkim niesłychane piękno i harmonię.

Praca pod wodzą prof. Kapitaniaka umożliwia nam rozwój zainteresowań i dorobku naukowego. Efektem dotychczasowych badań są liczne publikacje w znaczących periodykach podejmujących tematykę zagadnień nieliniowych. Otrzymaliśmy również stypendia finansowane przez Politechnikę Łódzką, czy środki na realizację własnych projektów (ostatnio grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki). Stypendium START jest swego rodzaju wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy badawczej. Stanowi ono dla nas ogromne wyróżnienie, za które z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.