Skatalogowano dobre praktyki

07-09-2021

Już po raz trzeci Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało wyboru najlepszych praktyk wdrażanych przez polskie uczelnie w obszarach społecznej odpowiedzialności. Wśród nich znalazł się projekt „Budowanie doskonałości PŁ".

Wybrane przykłady działań realizowanych w szkołach wyższych zostaną opublikowane w Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021 r.

Projekt realizowany w Politechnice Łódzkiej związany jest z wymianą dobrych praktyk stosowanych wewnątrz uczelni w obszarze nauki, kształcenia i organizacji.

Szczególnie godne naśladowania przykłady zostały nagrodzone przez JM Rektora grantami Szczególnie godne naśladowania przykłady zostały nagrodzone przez JM Rektora grantami

foto: Jacek Szabela

- Niezmiernie się cieszę z uznania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla projektu Budowanie doskonałości PŁ i wskazanie go jako przykład dobrych do naśladowania działań. Bazuje on na ogromnej praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu pracowników naszej uczelni, a przekazywanie przykładów dobrych praktyk pomiędzy jednostkami powinno zaowocować jeszcze bardziej intensywnym rozwojem naszej Alma Mater. Gorąco dziękuję wszystkim osobom, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem i wzięły udział w projekcie – powiedział rektor prof. Krzysztof Jóźwik.  

W ramach projektu finansowanego z „Budżetu Zadaniowego PŁ” zostało zgłoszonych ponad trzydzieści przykładów działań z powodzeniem sprawdzających się już na różnych wydziałach i związanych z prowadzonymi badaniami, kształceniem oraz wspomagających zarządzanie. Szczególnie godne naśladowania przykłady zostały nagrodzone przez JM Rektora grantami. Powstała również publikacja przedstawiająca przyjęte rozwiązania oraz ich wdrożenie w jednostkach PŁ.

Tegoroczny Katalog Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 2021 r. przygotowywany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej został poświęcony głównie wartościom akademickim, w tym etyce, zaangażowaniu społeczności akademickiej, a także zarządzaniu różnorodnością i przeciwdziałaniu przejawom dyskryminacji.