Siemens nagrodził twórców technologii

30-06-2017

Konkurs o Nagrodę Siemensa promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych. Wśród jego tegorocznych laureatów są naukowcy z Politechniki Łódzkiej.

Konkurs ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens miał w tym roku XXII edycję. Dwa główne wyróżnienia to nagroda badawcza oraz nagroda promocyjna.

Nagrodę badawczą Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce otrzymał zespół pracujący pod kierunkiem prof. Piotra Niedzielskiego. Naukowcy z Wydziału Mechanicznego zostali docenieni za pracę pod tytułem: Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne – pionierskie wdrożenie przemysłowe.

Nagrody zostały przyznane także dla absolwentów kierunku automatyka i robotyka – była to 7. edycja konkursu – oraz, po raz pierwszy, dla absolwentów elektroenergetyki. W tym właśnie konkursie Nagrodę Siemensa II stopnia otrzymał Adrian Chojecki z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ za pracę magisterską pod tytułem: Zdalny pomiar i wizualizacja zużycia energii elektrycznej w instalacji zasobnikowej z OZE dla potrzeb bytowo-komunalnych.

Nagrody Siemensa zostały wręczone tradycyjnie podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych zorganizowanej w Politechnice Warszawskiej.