Rozwój w programie Santander Universidades

27-07-2017

Dzięki poszerzonemu porozumieniu studenci PŁ otrzymają stypendia Akademii Przedsiębiorczości.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a Bankiem Zachodnim WBK S.A., w ramach której na uczelni zrealizowany został Program Santander Universidades, została podpisana w 2014 r. i poszerzona w roku 2017. Dzięki porozumieniu studenci i absolwenci otrzymali wsparcie Akademii Szkoleniowej, a koła naukowe dofinansowanie projektów. Obecnie planowana jest organizacja Akademii Przedsiębiorczości koordynowana przez Biuro Karier PŁ dla 30 studentów wyróżniających się zaangażowaniem społecznym. Otrzymają oni stypendia na udział w szkoleniach m.in. z zakresu zakładania własnej działalności, autoprezentacji, e-marketingu i prowadzenia rekrutacji. Na uczestników czekają też konsultacje doradcze i coachingowe.

Otwarta jest również aplikacja do globalnych programów, do których należy W30, program realizowany przez Banco Santander we współpracy z UCLA Anderson (University of California Los Angeles, Anderson School of Management). Program ten wspiera rozwój zawodowy kobiet pracujących w administracji uczelni i przedsiębiorstw. Jako jedyna Polka - w gronie 24 uczestniczek z całego świata - w programie tym uczestniczyła Beata Ogrodowczyk z Politechniki Łódzkiej. O swoich wrażeniach i przemyśleniach pisze w artykule „Santander inspiruje kobiety”. Jak mówi - Zachęcam do korzystania z tych możliwości. Warto wziąć sprawy w swoje ręce, zgodnie z zasadą wyznawaną przez Davida Dillon, byłego dyrektora generalnego firmy Kroger -„The advice I give to individuals in our company is not to expect the company to hand you a development plan. You need to take responsibility for developing yourself:.