Rozmowy z uczelnią w Łucku

11-02-2020

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odwiedziła delegacja z Lutsk National Technical University na Ukrainie.

Prof. Khrystyna Khvorost, prof. Natalia Skliarenko oraz mgr Anna Didukh reprezentowały Wydział Wzornictwa i Architektury ukraińskiej uczelni. Ich tygodniowy pobyt (3-7 lutego 2020 r.) odbył się w ramach teaching staff training.

Goście byli zainteresowani funkcjonowaniem Wydziału, prowadzonymi badaniami i metodami kształcenia. Spotkanie z dziekan dr hab. inż. Katarzyną Grabowską, prof. PŁ oraz wydziałowym koordynatorem Erasmus+ dr. hab. inż. Marcinem Barburskim, prof. PŁ służyło rozwinięciu szerszej współpracy międzynarodowej. Ma ona objąć organizację wspólnej szkoły letniej, projekty oraz wystawy, a także mobilność pracowników i studentów.

Goście z Ukrainy zaprezentowali przykładowe prace swoich studentów z I semestru wzornictwa.