Rocznice PTETiS

04-04-2017

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) obchodziło w 2016 roku 55. rocznicę powstania. Rok 2017 ogłoszono Rokiem Profesora Władysława Pełczewskiego.

Stowarzyszenie utworzono w Warszawie w dniu 29 stycznia 1961 roku w celu krzewienia i popierania rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej i stosowanej. Przez wszystkie minione lata PTETIS swoją działalność realizował organizując zebrania naukowe (konferencje, sympozja, seminaria, odczyty itp.), konkursy, w których przyznawano nagrody za osiągniecia naukowe lub działalność́ popularyzatorską, a także prowadząc działalność szkoleniową i wydawniczą. Stowarzyszenie współpracowało z innymi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania. Aktualnie towarzystwo ma ponad 900 członków skupionych w 15 oddziałach działających w największych miastach akademickich w Polsce. Przewodniczącym Zarządu Głównego PTETiS jest prof. Krzysztof Kluszczyński z Politechniki Śląskiej pełniący tę funkcję od 1999 roku.

Uroczystość kończąca obchody 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej odbyła się w styczniu 2017 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej. (Sprawozdanie z uroczystości tutaj )

Oddział Łódzki PTETiS powstał także w 1961 roku. Jego założycielami byli profesorowie związani z Politechniką Łódzką i ówczesnymi jej jednostkami: Edward Jezierski, Michał Jabłoński, Janusz Turowski reprezentujący Katedrę Maszyn Elektrycznych, Władysław Pełczewski - kierownik Katedry Automatyki i Bronisław Sochor – twórca Katedry Elektrotermii.

Tablica poświęcona Profesorowi została wmurowana w galerii pamięci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w maju 2009 r. Symbolicznego zdjęcia szarfy dokonali synowie Profesora, Piotr i Jerzy w towarzystwie Rodziny, a w imieniu Wydziału kwiaty pod tablicą złożył dziekan prof. Sławomir Wiak.

Jednym z kluczowych zadań i dążeń członków PTETiS jest troska o zachowanie dziedzictwa naukowego polskich uczonych i inżynierów o wyjątkowych dokonaniach. Temu celowi służy Kampania Patrona Roku – wybitnego zmarłego Profesora lub zasłużonego dla rozwoju elektrotechniki inżyniera, organizowana w100. rocznicę Jego urodzin.

W ramach realizacji tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia Zarząd Główny PTETiS podjął 12 grudnia 2016 r. uchwałę, w której proklamowano rok 2017 Rokiem Profesora Władysława Pełczewskiego w 100. rocznicę Jego urodzin. Uroczysta sesja Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej poświęcona Profesorowi Pełczewskiemu odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.