Wanda Gryglewicz-Kacerka, Przewodnicząca OŁ PTETiS