Razem ku lepszej przyszłości

09-07-2020

Prof. Krzysztof Jóźwik został rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024. Wybory odbyły się 8 lipca, z ponad miesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów, które pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

 

 

Kończy się czteroletni okres sprawowania władzy przez rektora prof. Sławomira Wiaka, który nie mógł już kandydować na kolejną kadencję. Na czerwcowym posiedzeniu Senat przyjął sprawozdanie rektora, oceniając, że uczelnia rozwija się we właściwym kierunku. Niespodzianką tego posiedzenia była wizyta minister Anny Budzanowskiej, która mówiła o najważniejszych dokonaniach rektora prof. Sławomira Wiaka.

Rektor prof. Sławomir Wiak i rektor elekt prof. Krzysztof Jóźwik Rektor prof. Sławomir Wiak i rektor elekt prof. Krzysztof Jóźwik

foto: Jacek Szabela

Podkreślała, że ministerstwo bardzo wysoko ocenia jego determinację w dążeniu do celów służących rozwojowi Politechniki Łódzkiej oraz podejmowane przez prof. Wiaka inicjatywy dotyczące wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Rektor był wyraźnie wzruszony wystąpieniem Pani minister. Nie było to pożegnanie prof. Sławomira Wiaka, który jako rektor zarządza uczelnią do końca sierpnia 2020 r.

Czas wyborów

Zgodnie kadencyjnym kalendarzem nadszedł czas wyborów. Społeczność uczelni musiała zdecydować komu powierzy przyszłość Politechniki Łódzkiej. Do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęło 17 zgłoszeń kandydatów na rektora w kadencji 2020-2024. Każde z nich zawierało nazwisko prof. Krzysztofa Jóźwika, który aktualnie pełni obowiązki prorektora ds. kształcenia (sprawował je też w kadencji 2008-2012), a od marca kieruje Sztabem Antykryzysowym PŁ w związku z pandemią koronawirusa.

Kandydat na rektora przygotował stronę internetową, na której przedstawił najważniejsze cele na najbliższe 4 lata oraz wyzwania, które stoją przed naszą społecznością akademicką. Zaprezentował również swój życiorys, z którego wynika, że ma duże doświadczenie w zarządzaniu, współpracy z biznesem i międzynarodowym środowiskiem akademickim oraz liczne sukcesy naukowe i organizacyjne. Senat uczelni, a następnie Rada Politechniki Łódzkiej w pełni poparły kandydaturę prof. Jóźwika.

Wybory do Kolegium Elektorów oraz do Senatu przebiegały online. Zainteresowanie było bardzo duże. Wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi frekwencja była 100 procentowa, a na wydziałach najwyższą odnotowano na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej – 90 proc. Średnia frekwencja na uczelni to 70 proc.

Zebranie wyborcze odbyło się w przestrzeni Zatoki Sportu, wystarczającej do zachowania bezpiecznego dystansu Zebranie wyborcze odbyło się w przestrzeni Zatoki Sportu, wystarczającej do zachowania bezpiecznego dystansu

foto: Jacek Szabela

Spotkanie przedwyborcze

Wybory poprzedziło spotkanie kandydata z elektorami transmitowane przez Centrum Multimedialne. Prof. Krzysztof Jóźwik w swoim wystąpieniu przedstawił wizję funkcjonowania uczelni i główne kierunki w jakich powinna zmierzać Politechnika Łódzka. Swój program zbudował pod hasłem Razem ku lepszej przyszłości.

Nawiązując do priorytetów w sytuacji, gdy wciąż towarzyszy nam pandemia koronawirusa, podkreślił znaczenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracy, stabilności finansowania, potrzebę odbudowania współpracy naukowej oraz wykorzystania zdobytych w czasie pandemii doświadczeń w kształceniu na odległość.

Odnosząc się do dłuższej perspektywy, omówił szczegółowe cele, które mają prowadzić do rozpoznawalności naszej uczelni w Polsce i za granicą za sprawą wysokiej jakości badań i kształcenia. Zdaniem prof. Jóźwika Politechnika Łódzka powinna być aktywnym członkiem międzynarodowych sieci, podkreślił istotę rozwijania współpracy międzynarodowej oraz przedstawił system motywacji dla pracowników i studentów prowadzących prace badawcze. Temu celowi służyć ma m.in. utworzenie Centrum Nauki.

„Będę się starał, aby ten grosz rósł do ogromnych kwot” „Będę się starał, aby ten grosz rósł do ogromnych kwot”

foto: Jacek Szabela

Kandydat zwrócił uwagę na niezwykle istotne znaczenie nowoczesnego kształcenia, którego inkubatorem powinna być Politechnika Łódzka. Zapowiedział doskonalenie metod i technik nauczania na odległość, wprowadzenie nagród finansowych dla najlepszych dydaktyków. Odniósł się również do kwestii pozyskiwania jak najlepszych kandydatów, proponując im opiekę mentorów, a także włączanie do projektów.

Celem prof. Krzysztofa Jóźwika będzie stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Obok kwestii dokończenia inwestycji, zapowiedział potrzebę otwarcia żłobka i przedszkola dla dzieci pracowników i studentów oraz wspieranie inicjatyw budujących więzi w społeczności akademickiej.

Nawiązując do wspólnej pracy całej społeczności uczelni kandydat mówił o wprowadzeniu cyklicznych spotkań władz uczelni z dziekanami, Samorządem Studenckim i Samorządem Doktoranckim oraz związkami zawodowymi. Zachęcał też do wymiany i dzielenia się informacjami na poziomie każdej jednostki. Jak mówił, uczyni to proces zarządzania łatwiejszym. Ma być w tym szczególnie pomocne dalsze rozwijanie Centrum Danych i Analiz Strategicznych. Zwrócił również uwagę na ważny element programu, jakim jest społeczna odpowiedzialność Politechniki Łódzkiej.

Prof. Krzysztof Jóźwik przedstawił swoich najbliższych współpracowników. Obowiązki w zakresie rozwoju i współpracy chce powierzyć prof. Pawłowi Strumiłło, prof. Łukaszowi Albrechtowi sprawy nauki, dr. hab. Andrzejowi Romanowskiemu, prof. PŁ kwestie kształcenia, a sprawami studenckimi nadal będzie zajmował się dr hab. Witold Pawłowski, prof. PŁ.

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów zorganizowano w przestrzeni Zatoki Sportu, wystarczającej do zachowania tzw. społecznego dystansu.

Wybory

Zebranie wyborcze prowadził elektor senior dr inż. Piotr Woźniak. Ze 112 elektorów obecnych było 111. W zebraniu wziął udział urzędujący rektor prof. Sławomir Wiak.

Grono Elektorów większością 101 głosów wybrało prof. Krzysztofa Jóźwika na rektora Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020-2024.

Rektor elekt, dziękując za silne wsparcie do pełnienia funkcji, nawiązał do groszowej monety wrzuconej do urny.

-Będę się starał, aby ten grosz rósł do ogromnych kwot, jakimi będzie dysponowała Politechnika Łódzka. – powiedział – Zaakceptowaliście Państwo zaproponowany program i będę się starał abyśmy wspólnie go zrealizowali. Wierzę, że dobra współpraca całej wspólnoty akademickiej pozwoli nam zbudować lepszą przyszłość. Razem sprostamy nowym wyzwaniom. Będę wypełniał funkcję rektora kierując się szacunkiem dla naszej akademickiej społeczności.

Prof. Krzysztof Jóźwik podziękował rektorowi prof. Sławomirowi Wiakowi za wsparcie i dotychczasową inspirującą współpracę. Szczególne słowa skierował do elektorów za ich zaufanie i poparcie kandydatury oraz do Uczelnianej Komisji Wyborczej za sprawne zorganizowanie wyborów.

Rektor prof. Sławomir Wiak mówił - Przeszliśmy przez ten okres wyborczy jako jedność, jestem dumny że Politechnika Łódzka staje się wzorem dla innych uczelni jak należy działać wspólnie. Jako obecnie urzędujący rektor jestem z tego bardzo dumny. Możemy się różnić w poglądach, ale musimy stanowić jedność celów.

Nowe władze rektorskie będą zarządzać uczelnią od 1 września 2020 r.