Publikowanie w Wydawnictwie PŁ

04-04-2019

Powierzenie pracy naukowej, materiałów konferencyjnych czy czasopisma naukowego do publikacji przez Wydawnictwo PŁ to szybka - w porównaniu z warunkami wolnorynkowymi - ścieżka od momentu złożenia „maszynopisu” aż do wydrukowania książki. Jest to też gwarancja rzetelnego opracowania redakcyjno-technicznego.

Wydawnictwo PŁ publikuje wyłącznie książki pracowników uczelni, którzy mają zagwarantowane finansowanie kosztów jej wydania. Przedstawiamy poniżej cały cykl wydawniczy.

Zlecenie druku i wstępna kalkulacja

Na podstawie informacji o objętości publikacji i wielkości nakładu sporządzana jest wstępna kalkulacja. Prace redakcyjne nad książką rozpoczynają się po uzupełnieniu przez Wydawnictwo części dotyczącej kalkulacji wydawniczej oraz wypełnieniu i podpisaniu przez Zleceniodawcę druku zlecenia.

Proces recenzowania

Zdarza się, że książka jest dostarczana przez autorów już po recenzjach. W innym wypadku publikacja jest wysyłana do recenzji (monografie – do dwóch recenzentów, skrypty i podręczniki – do jednego recenzenta). Prace redakcyjne zaczynają się dopiero po recenzjach i wprowadzeniu poprawek w publikacji, dostarczonej w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie. Na tym etapie sporządzane są także umowy autorskie lub licencyjne, których podpisanie rozpoczyna proces wydawniczy.

Prawo autorskie

Książki przekazywane do Wydawnictwa PŁ powinny być wolne od wad dotyczących wykorzystania treści z innych publikacji naukowych i zgodne z dobrymi praktykami cytowania. Każdy tekst, nawet ze wcześniejszej książki tego samego autora, jeśli jest cytowany w całości, powinien być wyodrębniony jako cytat z podaniem źródła.

Autor bierze odpowiedzialność za umieszczane w książce materiały chronione prawem autorskim. Nie powinny być umieszczane bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Pierwsza korekta

Pierwsza korekta z elementami redakcji to etap czytania książki i nanoszenia poprawek. Przy średnim wskaźniku poprawiania 20-30 stron dziennie książka o objętości 150-220 stron powinna być przeczytana i poprawiona w ciągu dwóch tygodni. Wydawnictwo PŁ wykonuje korektę językowo-stylistyczną i interpunkcyjną, korekta merytoryczna pozostaje w gestii autora/ki i recenzentów.

Korekta techniczna i przygotowanie składu

Po pierwszej korekcie dział składu wprowadza do komputera poprawki z wersji papierowej i sporządzany jest layout. Bywa, że czytanie i korekta odbywają się od razu w wersji elektronicznej. Robiona jest korekta techniczna (formatowanie tabel, rysunków i podpisów, spisów treści, bibliografii itp.) oraz sporządzane są różnego rodzaju elementy dodatkowe, np. indeksy, jeśli wymaga tego publikacja. Dział składu, w zależności od objętości wydawnictwa i stopnia sformatowania tekstu, potrzebuje na swoje działania od dwóch do pięciu dni.

Korekta autorska

Korekta autorska odbywa się na publikacji wydrukowanej z naniesionymi poprawkami oraz na pliku pdf, już sformatowanym po pierwszej korekcie. Na tym pliku powinny zostać naniesione ewentualne poprawki. Po korekcie autorskiej redaktor wprowadza zaproponowane zmiany, a jeśli ich nie ma, praca jest ostatecznie przygotowywana przez dział składu do druku.

Projekt okładki

Okładkę książki opracowuje grafik. Jest ona niekiedy przygotowywana w kilku wariantach do wyboru. Zdarza się, że autor/ka dostarcza pracę razem z własnym projektem okładki, która zostaje przystosowana do zasad Wydawnictwa PŁ, dodawane są takie elementy jak ISBN czy nazwa serii.

Wydruk i dystrybucja nakładu

Praca jest przekazywana do drukarni, z którą współpracuje wydawnictwo. Przygotowywany jest wydruk próbny (tzw. szczotka), który następnie jest przeglądany w wydawnictwie (a także przez autora, jeśli wyrazi taką chęć) i ostatecznie akceptowany do druku przez redaktora.

Wydawnictwo z zaplanowanego nakładu przekazuje 18 egzemplarzy autorskich oraz określoną liczbę egzemplarzy obowiązkowych (m.in. do bibliotek). Pozostała część jest przekazywana autorowi lub instytucji stojącej za zleceniem, albo trafia do sprzedaży w księgarni. Równocześnie prowadzone są działania promocyjne na stronie wydawnictwa i w mediach społecznościowych.

Udostępnienie wersji cyfrowej

W zależności od zapisów w umowie wydawniczej, publikacji papierowej może towarzyszyć publikacja elektroniczna w cyfrowej bibliotece CYBRA lub repozytorium instytucjonalnym CYRENA. Może to nastąpić jednocześnie z wersją drukowaną albo pół roku lub rok od daty wydania wersji drukowanej.

 

W optymalnym czasie cały proces, który jest po stronie wydawnictwa, może trwać miesiąc. Nie ma tu jednak reguły, bo każdy przypadek jest indywidualny.

Zdarza się niekiedy, że książka ma zlecenie, recenzje, jest gotowa do druku i nie potrzebuje redakcji, korekty, ani składu. Wtedy publikacja jest tylko dostosowywana do wymogów wydawnictwa, przeglądana technicznie i drukowana. Wydawnictwo PŁ umieszcza w takim przypadku na stronie redakcyjnej formułę Praca wydana z materiałów dostarczonych przez autorów, nie biorąc na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Zapraszamy na stronę wydawnictwa, na której można pobrać:

  • druk zlecenia ze wstępną kalkulacją wydawniczą;
  • instrukcję wydawniczą z przykładami formatowania monografii i skryptu;
  • druki opinii dla recenzentów (także po angielsku).